Hỏi đáp

Hỏi đáp các vấn đề về hợp chuẩn, hợp quy chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, giám định, thử nghiệm và đào tạo các chuyên gia đánh giá

Hỏi đáp các vấn đề về hợp chuẩn, hợp quy chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, giám định, thử nghiệm và đào tạo các chuyên gia đánh giá do Trung Tâm Giám Định và Hợp Chuẩn Hợp Quy VIETCERT giải đáp
 • Vì sao nên chứng nhận ISO 9001
  Vì sao nên chứng nhận ISO 9001
  Vì sao nên chứng nhận ISO 9001
 • NC là gì ?
  NC là gì ?
  NC là viết tắt của từ Nonconformity - sự không phù hợp, trong đánh giá khi phát hiện lỗi, chuyên gia đánh giá sẽ gọi lỗi đó là NC.  
 • Việc áp dụng ISO 9001 có cần thay đổi cơ sở hạ tầng ?
  Việc áp dụng ISO 9001 có cần thay đổi cơ sở hạ tầng ?
  Điều khoản quy định cơ sở hạ tầng được quy định tại điều khoản 6.3 và 6.4 tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn quy định doanh nghiệp phải có cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc phù hợp với việc sản xuất sản phẩm. Vì vậy việc doanh nghiệp có đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ giúp cho điều kiện sản xuất được tốt hơn chứ không phải một yêu cầu bắt buộc - vấn đề doanh nghiệp sẽ chứng minh điều kiện hiện tại đã đáp ứng yêu cầu sản xuất, phù hợp với trình độ công nghệ hiện có của doanh nghiệp.
 • Có cần thiết phải mời tư vấn ISO 9001:2008 khi công ty đã có chứng nhận ISO 9001:2000 ?
  Có cần thiết phải mời tư vấn ISO 9001:2008 khi công ty đã có chứng nhận ISO 9001:2000 ?
  Việc cần thiết mời tư vấn hay không phụ thuộc vào quyết định của công ty bạn (nếu có thời gian và người am hiểu rõ tiêu chuẩn) vì sự thay đổi của phiên bản ISO 9001:2008 là không nhiều so với phiên bản cũ, tuy nhiên có hai lý do bạn cần cân nhắc trước khi quyết định: Thứ nhất: Sau một thời gian áp dụng tiêu chuẩn cũ ISO 9001:2000, công ty bạn cần soát xét lại hệ thống để đảm bảo phù hợp hơn, cũng như việc đào tạo nhận thức chất lượng cho nhân viên mới và tái đào tạo (Refresh) đối với nhân viên cũ . Thứ ha
 • Thời gian tư vấn ISO 9001 mất bao lâu ?
  Thời gian tư vấn ISO 9001 mất bao lâu ?
  Tùy theo quy mô và sự quyết tâm của doanh nghiệp (từ 3 tháng - 01 năm).
 • Chi phí tư vấn và chứng nhận ISO 9000 bao nhiêu ?
  Chi phí tư vấn và chứng nhận ISO 9000 bao nhiêu ?
  Giá chi phí cho dich vu tư vấn và chứng nhận sẽ phụ thuộc vào quy mô, địa điểm của tổ chức, việc xác định giá chính xác sẽ phải thông qua họat động khảo sát tổ chức, tuy nhiên chi phí đào tạo &  tư vấn khoảng từ 2500 USD - 7000 USD, phí chứng nhận 1000 USD - 5000 USD.
 • Điều kiện áp dụng ISO 9000 ?
  Điều kiện áp dụng ISO 9000 ?
  Điều kiện áp dụng ISO 9000 không phụ thuộc vào quy mô, lọai hình mà phụ thuộc vào:       - Sự quyết tâm của lãnh đạo         - Sự am hiểu thấu đáo của nhân viên về vấn đề chất lượng  
 • Các yêu cầu chính của iso 9001: 2008 ?
  Các yêu cầu chính của iso 9001: 2008 ?
  ISO 9001:2008 gồm 4 yêu cầu chính      - Yêu cầu về trách nhiệm lãnh đạo      - Yêu cầu về quản lý nguồn lực      - Yêu cầu tạo sản phẩm      - Yêu cầu phân tích đo lường, cải tiến.  
 • Tại sao áp dụng ISO 9000 ?
  Tại sao áp dụng ISO 9000 ?
  Việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp:      - Tạo lợi thế cạnh tranh        - Tạo sự tin tưởng của khách hàng      - Quản lý hiệu quả, giảm tỷ lệ hư hỏng, giảm chi phí sản xuất      - Tăng năng suất      - Ra quyết định khoa học hơn...  
 • Đối tượng áp dụng ISO 9000 ?
  Đối tượng áp dụng ISO 9000 ?
  Tất cả mọi loại hình tổ chức, quy mô tổ chức không phân biệt vị trí địa lý, điều kiện văn hoá và xã hội.  
 • Việc áp dụng ISO 9001 có liên quan đến chất lượng sản phẩm không ?
  Việc áp dụng ISO 9001 có liên quan đến chất lượng sản phẩm không ?
  Khái niệm "chất lượng" trong hệ thống quản lý chất lượng rất rộng bao trùm cả đặc tính kỹ thuật sản phẩm tới những dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Vì vậy việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng sẽ giúp cho sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng được ổn định hơn.
 • ISO 9000 là gì ?
  ISO 9000 là gì ?
  Là một bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức ISO. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 năm 2000 gồm 04 tiêu chuẩn chính:      - ISO 9000:2000 Cơ sở và từ vựng      - ISO 9001:2000 Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu      - ISO 9004:2000 Cung cấp hướng dẫn cải tiến      - ISO 19011:2002 Hướng dẫn đánh giá  
 • Nếu không có hệ thống xử lý mội trường (nước thải, khí thải..) có được chứng nhận ISO 14001 ?
  Nếu không có hệ thống xử lý mội trường (nước thải, khí thải..) có được chứng nhận ISO 14001 ?
  Tuỳ theo mức độ nghiêm trọng tác động môi trường mà Tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng nhận ISO 14001 và kèm theo doanh nghiệp cam kết kế hoạch để trang bị được yếu tố này với khả năng tài chính.
 • Chi phí tư vấn và chứng nhận ISO 14000 bao nhiêu ?
  Chi phí tư vấn và chứng nhận ISO 14000 bao nhiêu ?
  Giá chi phí cho dich vu tư vấn và chứng nhận sẽ phụ thuộc vào quy mô, địa điểm của tổ chức, việc xác định giá chính xác sẽ phải thông qua hoạt động khảo sát tổ chức, tuy nhiên chi phí đào tạo & tư vấn khoảng từ 2.500 USD - 10.000 USD, phí chứng nhận 2000 USD - 10.000 USD.  
 • Phiên bản ISO 1400 mới nhất là gì ?
  Phiên bản ISO 1400 mới nhất là gì ?
  Phiên bản ISO 14001: 2004 ra đời đã thay thế phiên bản ISO 14001: 1996. Việc soát xét sửa đổi phụ lục xủa  ISO 14001:2004/Cor.1:2009. Tương đương TCVN ISO 14001:2010  
 • Các tiêu chí để được đạt giấy chứng nhận ISO 14000 ?
  Các tiêu chí để được đạt giấy chứng nhận ISO 14000 ?
  Để đạt được giấy chứng nhận ISO 14001, trong lần đánh giá chứng nhận tại công ty bạn, thì công ty bạn không được xảy ra điểm không phù hợp nghiêm trọng (không làm các yêu cầu của ISO 14001, hoặc là làm không đúng yêu cầu, nhưng việc không làm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quản lý môi trường) và chỉ có một điểm không phù hợp nhỏ (làm không đúng yêu cầu nhưng không ảnh hưởng lớn đến việc quản lý môi trường).     Các yêu cầu cơ bản của ISO 140001 là để đạt chứng nhận:    
 • Có cần thiết phải thuê nhà tư vấn để hướng dẫn triển khai ISO 14000 ?
  Có cần thiết phải thuê nhà tư vấn để hướng dẫn triển khai ISO 14000 ?
  Tổ chức thể tự triển khai nếu có sự cam kết mạnh mẽ của ban lãnh đạo, có đầy đủ nguồn lực, có đầy đủ thời gian và có đội ngũ nhân viên am hiểu ISO 14000. Nhưng một nhà tư vấn có kinh nghiệm sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian triển khai, giúp bạn xây dựng một HTQLMT hiệu quả cho công ty bạn, giúp bạn giảm được các sai lầm, chi phí. Một nhà tư vấn không có kinh nghiệm sẽ xây dựng cho bạn một HTQLMT không hiệu quả sẽ làm cho nhân viên cảm thấy chán nản, ghét, không muốn áp dụng, lúc đó sẽ không giảm được chi phí
 • Tiêu chuẩn ISO 14000 có liên quan gì đến ISO 9000 ?
  Tiêu chuẩn ISO 14000 có liên quan gì đến ISO 9000 ?
  Giống như tiêu chuẩn ISO 9000, tiêu chuẩn ISO 14000 là tiêu chuẩn quản lý và nó không đưa ra các yêu cầu cụ thể cho mỗi hoạt động riêng biệt. Tiêu chuẩn này không bắt buộc phải áp dụng, tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho doanh nghiệp nào muốn chứng tỏ sự quan tâm đến môi trường, muốn giảm chi phí, muốn tránh các rắc rối liên quan đến môi trường, muốn có sự ảnh hưởng mạnh thị trường. Tiêu chuẩn ISO 14000 có cách tiếp cận, cấu trúc và ý tưởng bắt nguồn từ ISO 9000. Cũng giống như ISO 9000  không là tiêu chu
 • Các lợi ích khi áp dụng ISO 14000 ?
  Các lợi ích khi áp dụng ISO 14000 ?
  Hầu hết các lợi ích rõ ràng của một tiêu chuẩn quốc tế đơn lẻ là những gì nó mang lại cho hoạt động quản lý môi trường trên toàn thế giới. Các lợi ích về thương mại sẽ là sự hài hòa các nguyên tắc quốc gia, thương hiệu và phương pháp triển khai, như thế nó sẽ giảm tối thiểu các rào cản thương mại, giảm thiểu sự rắc rối, giảm thiểu các trở ngại hoạt động xúc tiến. Những rắc rối trên hoàn toàn có thể dự đoán và ngăn ngừa được. Khi áp dụng ISO14000 vào các hoạt động nó sẽ duy trì, nâng cao sự đáp ứng các yêu
 • Các yêu cầu chính của ISO 14000 ?
  Các yêu cầu chính của ISO 14000 ?
  Hệ thống quản lý môi trường và đánh giá môi trường yêu cầu: Lãnh đạo cao nhất cam kết cải tiến liên tục, thực hiện, áp dụng và phòng ngừa các ô nhiểm. Thiết lập và triển khai chính sách môi trường bao gồm: Thiết lập các mục tiêu để đạt được chính sách. Tích hợp các vấn đề môi trường liên quan vào các quy trình hoạt động hiện tại. Đào tạo nhân viên nhận thức được vai trò, nhiệm vụ của họ đối với môi trường. Các chuẩn mực đánh giá hệ thống quản lý môi trường.