Hỏi đáp

Hỏi đáp các vấn đề về hợp chuẩn, hợp quy chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, giám định, thử nghiệm và đào tạo các chuyên gia đánh giá

Hỏi đáp các vấn đề về hợp chuẩn, hợp quy chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, giám định, thử nghiệm và đào tạo các chuyên gia đánh giá do Trung Tâm Giám Định và Hợp Chuẩn Hợp Quy VIETCERT giải đáp
 • Công nhận là gì?
  Công nhận là gì?
        Công nhận là việc xác nhận phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định có năng lực phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.
 • Chứng nhận sản phẩm: Các câu hỏi thường gặp
  Chứng nhận sản phẩm: Các câu hỏi thường gặp
  1.   Chứng nhận sản phẩm là gì ?   Chứng nhận chất lượng sản phẩm và hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn (chứng nhận hợp chuẩn). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba). 2.    Chứng nhận sản phẩm dựa trên những tiêu chuẩn nào ?   Tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn là tiêu chuẩn
 • Tại sao chứng nhận hệ thống quản lý
  Tại sao chứng nhận hệ thống quản lý
  Ngày nay, các công ty, không kể quy mô lớn hay nhỏ, đều phải đối mặt với những đòi hỏi ngày càng cao về khả năng sinh lời, chất lượng và công nghệ là những yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững. Là nhà quản lý đang tìm cách biến những áp lực này thành lợi thế kinh doanh, bạn cần phải triển khai một hệ thống quản lý hiệu quả được thiết kế riêng phù hợp với các quá trình hoạt động của công ty bạn và vận dụng nó một cách có hệ t
 • Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy
  Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy
  Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy   1. Dấu hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp cấp cho đối tượng được chứng nhận hợp chuẩn. Hình dạng, kết cấu và cách thể hiện dấu hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp quy định theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.   2. Dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm, hàng hoá đ­ược chứng nhận hợp quy hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gắn cho sản phẩm, hàng hoá được công bố hợp quy sau khi đã đăng ký công bố hợp quy.
 • Hỏi đáp về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn
  Hỏi đáp về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn
  1. Hỏi: đề nghị cho biết phạm vi áp dụng của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật? Trả lời: luật tiêu chuẩn và quy chuẩn được áp dụng trong hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.   2. Hỏi: đề nghị cho biết đối tượng áp dụng luật tiêu chuẩn và quy chuẩn? Trả lời: luật tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định c
 • Chứng nhận hợp quy sản phẩm
  Chứng nhận hợp quy sản phẩm
  CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP QUY CHUẨN - PRODUCT CONFORMITY REGULATORY CERTIFICATION   Để được chứng nhận hợp quy doanh nghiệp cần đạt được các điều kiện sau (Enterprises must be suitable for these conditions to be certificated the product comformity regulation):
 • Các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc sản xuất và kinh doanh phân bón
  Các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc sản xuất và kinh doanh phân bón
  Tác giả: Ths. Cẩm Hà   Theo các quy định hiện hành, để sản xuất một loại phân bón mới và đưa vào kinh doanh trên thị trường thì các đơn vị sản xuất phân bón phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý sau:
 • Lợi ích khi sản phẩm được chứng nhận hợp quy bởi VietCert
  Lợi ích khi sản phẩm được chứng nhận hợp quy bởi VietCert
  Nhà sản xuất/doanh nghiệp được sử dụng dấu chứng nhận (do VietCert cấp) trực tiếp trên sản phẩm hay bao bì của sản phẩm, trên các tài liệu kỹ thuật hay các tài liệu có liên quan của sản phẩm nhằm mục đích quảng bá cho sản phẩm;  Hầu hết giấy chứng nhận do VietCert cấp được thừa nhận khi tham gia thầu/ đấu thầu hay khi cung cấp sản phẩm cho dự án, công trình, hệ thống của các lĩnh vực/ngành có liên quan. Tạo được niềm tin với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm đã được đánh giá/xác nhận bởi
 • Khảo nghiệm và chứng nhận hợp quy phân bón
  Khảo nghiệm và chứng nhận hợp quy phân bón
  Về nội dung của chứng nhận hợp quy phân bón, chúng tôi đã đề cập trong một bài viết khác. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ trình bày về quy trình khảo nghiệm phân bón và làm rõ những khác biệt trong việc khảo nghiệm và chứng nhận hợp quy phân bón.   1.  Khảo nghiệm phân bón là gì? Khảo nghiệm phân bón là quá trình bố trí thử nghiệm đồng ruộng ở quy mô vừa và nhỏ đối với các sản phẩm phân bón mới nhằm theo dõi, đánh giá hiệu quả nông học, hiệu quả kinh tế của phân bón đố
 • Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy là gì?
  Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy là gì?
  1. Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy là dấu hiệu chứng minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 2. Dấu hợp chuẩn được cấp cho sản phẩm, hàng hoá sau khi sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận hợp chuẩn. 3. Dấu hợp quy được cấp cho sản phẩm, hàng hoá sau khi sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.  
 • Quy chuẩn kỹ thuật là gì, các loại quy chuẩn?
  Quy chuẩn kỹ thuật là gì, các loại quy chuẩn?
  Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng. Các l
 • Tiêu chuẩn là gì, các loại tiêu chuẩn?
  Tiêu chuẩn là gì, các loại tiêu chuẩn?
  Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng. Các Loại tiêu chuẩn 1. Tiêu chuẩn cơ bản quy định những đặc tính, yêu cầu áp dụng chung cho một phạm vi rộng hoặc chứa đựng các quy định chung cho một lĩnh vực
 • Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy là gì?
  Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy là gì?
  Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.   Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.  
 • Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy là gì ?
  Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy là gì ?
  Hợp chuẩn hợp quy Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy là gì Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.  Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.   Tag: Hợp chuẩn hợp quy | hop chuan hop quy | Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy | Chung nhan hop chuan hop quy | Chứng nhận hợp chuẩn | Chung nhan hop chuan | Chứng nhận hợp q
 • Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy là gì?
  Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy là gì?
  Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.  
 • Đánh giá sự phù hợp là cái chi chi?
  Đánh giá sự phù hợp là cái chi chi?
  Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đánh giá sự phù hợp bao gồm hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù
 • Tìm hiểu về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
  Tìm hiểu về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
  1. Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.
 • Tìm hiểu về Lấy mẫu đại diện phục vụ thử nghiệm và thử nghiệm mẫu điển hình
  Tìm hiểu về Lấy mẫu đại diện phục vụ thử nghiệm và thử nghiệm mẫu điển hình
  Lấy mẫu đại diện phục vụ thử nghiệm: Là việc lấy mẫu để thu được một phần nhỏ từ một lô sản phẩm được sản xuất theo cùng một thiết kế, trong cùng một điều kiện và sử dụng cùng loại nguyên vật liệu sao cho mẫu được lấy sẽ đại diện cho giá trị trung bình đặc trưng của lô sản phẩm. Ví dụ: Mỗi loại sản phẩm sẽ được lấy lặp lại tại các vị trí riêng lẻ khác nhau của lô sản phẩm, mẫu tại các vị trí như vậy được gọi là mẫu đại diện. Sau đó các mẫu đại diện ở mỗi vị trí của từng loại sẽ được gộp lại bằng cách t
 • Các phương thức đánh giá hợp quy
  Các phương thức đánh giá hợp quy
  NỘI DUNG, TRÌNH TỰ VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP I. Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình Phương thức 1 thử nghiệm mẫu điển hình của sản phẩm, hàng hoá để kết luận về sự phù hợp. Kết luận về sự phù hợp có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm, hàng hoá đã được lấy mẫu thử nghiệm. 1. Nội dung và trình tự thực hiện các hoạt động chính trong Phương thức 1 bao gồm: 1.1. Lấy mẫu: Tiến hành lấy mẫu điển hình cho kiểu, loại sản phẩm, hàng hoá. Mẫu điển hình của sản phẩm, h
 • Về thức ăn chăn nuôi sản xuất ở dạng viên
  Về thức ăn chăn nuôi sản xuất ở dạng viên
  1. Thức ăn viên có từ bao giờ ? Thức ăn viên cũng là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh nhưng sản xuất ở dạng viên (không ở dạng bột thông thường) Thức ăn viên xuất hiện chưa lâu trên thị trường Việt Nam, và người chăn nuôi Việt Nam cũng mới làm quen với nó; thức ăn viên thực ra đã được sử dụng gần nửa thế kỷ, và bắt đầu từ những người nuôi gà ở Anh. ở miền Nam, người chăn nuôi sử dụng thức ăn viên sớm hơn ở miền Bắc (chỉ mới có giữa những năm 80, sau khi xây dựng nhà máy thức ăn Hương Canh). Thời kỳ đó, có qu