VietCert tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Ngày 11/11/2019, tại Đà Nẵng, Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert đã tổ chức chương trình chào mừng VietCert kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và công bố sử dụng logo mới vào ngày 11/11/2019,, www.vietcert.org trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của giám đốc VietCert.

https://cdn.vietcert.org/storage/media/2019/11/11/le_ky_niem_10_nam_ngay_thanh_lap_vietcert_1573460067.pdf" class="_fileViewer">

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?