Kiểm tra nhà nước nguyên liệu TACN

  • Kiểm tra nhà nước nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
    Kiểm tra nhà nước nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
    Trước tiên, Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert (“VietCert”) xin gửi tới Quý Đơn vị lời chúc sức khoẻ và thịnh vượng.   VietCert là Tổ chức chứng nhận phù hợp của Việt Nam được Cục chăn nuôi uỷ quyền là cơ quan kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu theo quyết định số 43/QĐ-CN-TĂCN ngày 06/3/2013.   Căn cứ Điều 8, khoản c Thông tư Số 66/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ngày 10/10/2011: một trong số đối tượn