Chứng nhận ISO 14001

Tổng quan

Quan tâm đến môi trường giúp nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp. Đồng thời, quản lý thích hợp các vấn đề về môi trường góp phần tích cực vào lợi ích kinh tế cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh cho tổ chức doanh nghiệp trên thị trường.


Bằng chứng về trách nhiệm với môi trường của tổ chức doanh nghiệp nhanh chóng trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá nhà cung ứng. Những khách hàng có ý thức về môi trường sẽ ưu tiên chọn những đối tác có cùng quan điểm.

 

ISO 14001 - Minh chứng trách nhiệm của Doanh nghiệp với môi trường
 

 

Hệ thống quản lý môi trường là gì?

ISO 14001 là một công cụ quản lý được sử dụng để định hướng và kiểm soát mọi hoạt động của một tổ chức có khả năng gây ra các tác động tới môi trường xung quanh. Nền tảng của hệ thống quản lý môi trường được xây dựng dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 với phương pháp luận là Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động khắc phục (Plan - Do - Check - Act/PDCA).

Tài liệu về chương trình chứng nhận ISO 14000


    - Đăng ký Chứng nhận
    - Dấu chứng nhận

    - Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận VietCert
    - Quy trình Chứng nhận hợp chuẩn

    - Thủ tục Khiếu nại
    - Thủ tục Phàn nàn

 

Giấy chỉ định tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

Mẫu giấy chứng nhận ISO 14001

Khách hàng đã được chứng nhận
Danh sách đình chỉ chứng nhận
Danh sách hủy bỏ chứng nhận
Các chương trình Đào tạo liên quan
Ý kiến phản hồi

 

Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert

Tp. Hà Nội: 0905.737969 - Tp. HCM: 0905.527089 – Tp. Đà Nẵng: 0905.924299, 0968.434199 - Tp. Cần Thơ: 0903.587699 - Tp. Buôn Ma Thuộc: 0903.527089 - Tp. Hải Phòng: 0905.870699 - Tp. Lạng Sơn: 0905.504959 - Tp. Đồng Nai: 0905.849007
Email: info@vietcert.org    -   Website: www.vietcert.org

Tag: Chứng nhận ISO 9001 | Chung nhan ISO 9001

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?