Điều kiện áp dụng ISO 9000 ?

Điều kiện áp dụng ISO 9000 không phụ thuộc vào quy mô, lọai hình mà phụ thuộc vào:

      - Sự quyết tâm của lãnh đạo  

      - Sự am hiểu thấu đáo của nhân viên về vấn đề chất lượng

 


ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?

Bài viết mới

Giám định thương mại
Giám định đồng bộ
Giám định máy móc cũ
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu phân bón
Thử nghiệm cơ khí luyện kim
Thử nghiệm điện - điện tử
Thử nghiệm tương thích điện (EMC)
Thử nghiệm xây dựng
Thử nghiệm hàn - NDT