Chứng nhận HACCP | Chung nhan HACCP

 

Khái quát

 

HACCP là một hệ thống giúp kiểm soát một cách có hệ thống các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm. HACCP là tên viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát trọng yếu. Đây là các nguyên tắc và phương pháp phân tích các mối nguy đối với an toàn thực phẩm do Ủy ban CODEX (tổ chức do FAO và WHO thành lập) phát triển. Trên nền tảng của các nguyên tắc này, các nước và khu vực đã phát triển các tiêu chuẩn HACCP phù hợp với yêu cầu quản lý của mình. Tại Việt Nam, tiêu chuẩn HACCP được ban hành là TCVN 5603:1998 (tiêu chuẩn này hoàn toàn tương đương với CAC/RCP 1 - 1969 của CODEX). Trong khu vực Châu Á còn có tiêu chuẩn HACCP Code:2003 của Australia.


Tuy khác nhau về tên gọi, cách diễn giải cũng như một số yêu cầu cụ thể, nhưng tựu trung một tiêu chuẩn HACCP luôn bao gồm hai bộ phận cấu thành. Bộ phận thứ nhất là hệ thống đảm bảo vệ sinh trong sản xuất. Đây là hệ thống nền tảng và mang tính chất áp dụng chung cho các cơ sở chế biến thực phẩm được biết đến dưới tên gọi phổ biến là Thực hành sản xuất tốt (GMP - Good Manufacturing Practice). GMP giúp ngăn ngừa các mối nguy do tạp nhiễm, nhiễm chéo (từ con người, nhà xưởng, dụng cụ sản xuất sang thực phẩm và từ thực phẩm ở công đoạn này sang thực phẩm ở công đoạn khác) hay do sự phát triển của các mối nguy (chủ yếu là sinh học). Bộ phận thứ hai mang tính đặc thù cho từng loại thực phẩm là hệ thống phân tích các mối nguy và các biện pháp kiểm soát. Hệ thống này giúp nhận diện các mối nguy cụ thể (hóa, lý, sinh học) đối với từng loại thực phẩm cũng như quy trình chế biến để đưa ra các biện pháp kiểm soát thích hợp nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu mối nguy tới mức có thể chấp nhận được.

 

Các hệ thống quản lý ATTP dựa trên HACCP cần thực hiện:

   a) Thực hiện phân tích các mối nguy.

   b) Xác định các điểm kiểm soát tới hạn.

   c) Thiết lập các giới hạn tới hạn cho mỗi điểm kiểm soát tới hạn.

   d) Phát triển & thực hiện thủ tục kiểm soát các điểm tới hạn.

   e) Phát triển & thực hiện các hành động khắc phục để xử lý khi các giới hạn tới hạn bị vượt quá.

   f) Xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận tính hiệu lực của hệ thống HACCP.

Tài liệu về chương trình chứng nhận HACCP

    - Đăng ký Chứng nhận
    - Dấu chứng nhận

    - Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận VietCert
    - Quy trình Chứng nhận HACCP

 

    - Thủ tục Khiếu nại
    - Thủ tục Phàn nàn

 

Giấy chỉ định tổ chức chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn - HACCP

Mẫu giấy chứng nhận HACCP

 

Khách hàng đã được chứng nhận
Danh sách đình chỉ chứng nhận
Danh sách hủy bỏ chứng nhận
Các chương trình Đào tạo liên quan
Ý kiến phản hồi

 

Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert

Tp. Hà Nội: 0905.737969 - Tp. HCM: 0905.527089 – Tp. Đà Nẵng: 0905.924299, 0968.434199 - Tp. Cần Thơ: 0903.587699 - Tp. Buôn Ma Thuộc: 0903.527089 - Tp. Hải Phòng: 0905.870699 - Tp. Lạng Sơn: 0905.504959 - Tp. Đồng Nai: 0905.849007
Email: info@vietcert.org    -   Website: www.vietcert.org

Tag: Chứng nhận HACCP | Chung nhan HACCP

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?