Hiệu chuẩn, kiểm định

VIETCERT cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện và dụng cụ đo lường thuộc các lĩnh vực khối lượng, độ dài, điện, áp suất, lực, nhiệt, hóa lý, lưu lượng... với hệ thống và thiết bị đáp ứng các yêu cầu về liên kết chuẩn đến các chuẩn quốc gia và quốc tế, phù hợp với các chuẩn mực theo hệ thống đo lường quốc tế.

Điều kiện môi trường các phòng hiệu chuẩn của VIETCERT luôn được duy trì phù hợp với chuẩn mực nghiêm ngặt của OIML R111: 2004.
Với mục đích gia tăng tiện lợi cho khách hàng, chúng tôi cung ứng thêm dịch vụ: kiểm định, hiệu chuẩn tại hiện trường; nhận và trả thiết bị tại địa điểm theo yêu cầu kiểm định, hiệu chuẩn.

 • Hiệu chuẩn kiểm định đo lường hóa lý
  Hiệu chuẩn kiểm định đo lường hóa lý
  Hiệu chuẩn và kiểm định các loại phương tiện đo độ ẩm, độ ẩm nhiệt độ không khí, tỉ trọng, độ nhớt, độ pH, độ dẫn điện, độ đục, bước sóng và độ hấp thu trong phạm vi UV-Vis...Nguồn chuẩn độ ẩm không khí, thiết bị chuẩn điểm sương, bộ tỷ trọng kế chuẩn, bể điều nhiệt, máy đo điện dẫn chuẩn, máy đo pH chuẩn, dung dịch pH chuẩn, điện dẫn chuẩn, nhớt chuẩn, bộ cu-vét chuẩn máy quang phổ UV- VIS, máy quang phổ UV-VIS chuẩn
 • Hiệu chuẩn kiểm định đo lường dung tích
  Hiệu chuẩn kiểm định đo lường dung tích
  Hiệu chuẩn kiểm định đo lường dung tích thiết bị kiểm định taximet, áp kế piston chênh áp (120 bar/2 bar; 0,015% Rdg), thiết bị áp suất chuẩn, bể điều nhiệt, thiết bị hiệu chuản đa năng, thiết bị đo và tạo dòng, thiết bị hiệu chỉnh vạn năng, các bình chuẩn kim loại hạng 2, đồng hồ chuẩn PD từ (2-6) inch, CCX 0,2, chuẩn ống dung tích nhỏ 12 inch (4-400) m3/h, độ lặp lại ≤ 0,02%
 • Hiệu chuẩn kiểm định đo lường cơ
  Hiệu chuẩn kiểm định đo lường cơ
  Hiệu chuẩn kiểm định đo lường cơ các thiết bị vòng lực chuẩn 50 kN đến 2,5 MN, cảm biến lực đến 5 MN, máy hiệu chuẩn lực vạn năng, máy hiệu chuẩn ngẫu lực, chuẩn độ cứng Rockwell, Brinell, Vickers, chuẩn độ dai va đập thiết bị chuẩn áp suất tải trọng chết đến 110MPa, đồng hồ chuẩn áp suất đến140 MPa thiết bị chuẩn áp suất hiện số 350 mbar đến 700 bar, thiết bị chuẩn vi áp -12,5 mbar đến 12,5 mbar, thiết bị áp suất tuyệt đối tải trọng chết 0,1 MPa đến 7 MPa, thiết bị áp suất tải trọng chết -0,1 MPa đến 0,1 MPa
 • Hiệu chuẩn kiểm định đo lường nhiệt
  Hiệu chuẩn kiểm định đo lường nhiệt
  Hiệu chuẩn kiểm định điểm ba của nước, điểm nóng chảy của gallium, nhiệt kế điện trở platin chuẩn, cặp nhiệt điện chuẩn, máy chỉ thị nhiệt độ, máy đo điện vạn năng, máy chuẩn nhiệt độ vạn năng, nguồn thể đen (blackbody source)
 • Hiệu chuẩn kiểm định đo lường điện
  Hiệu chuẩn kiểm định đo lường điện
  Hiệu chuẩn và kiểm định các loại chuẩn và phương tiện đo điện, điện áp, dòng điện, điện trở, điện dung, điện cảm, tần số, thời gian, công suất, năng lượng, cao thế.
 • Hiệu chuẩn kiểm định đo lường khối lượng
  Hiệu chuẩn kiểm định đo lường khối lượng
  Hiệu chuẩn và kiểm định các chuẩn khối lượng, cân khối lượng chuẩn dung tích và phương tiện đo dung tích nhỏ
 • Hiệu chuẩn kiểm đinh đo lường độ dài
  Hiệu chuẩn kiểm đinh đo lường độ dài
  Căn mẫu, Vòng chuẩn, Dây đo ren, Dưỡng ren ngoài, Dưỡng ren ngoài dạng côn, Dưỡng ren trong, Đũa đo, Bi đo, Thanh mẫu, Căn lá, Chuẩn bậc, Tấm lỗ chuẩn, Dưỡng đo giới hạn, Dưỡng trụ, Dưỡng côn