Chi phí tư vấn và chứng nhận ISO 14000 bao nhiêu ?

Giá chi phí cho dich vu tư vấn và chứng nhận sẽ phụ thuộc vào quy mô, địa điểm của tổ chức, việc xác định giá chính xác sẽ phải thông qua hoạt động khảo sát tổ chức, tuy nhiên chi phí đào tạo & tư vấn khoảng từ 2.500 USD - 10.000 USD, phí chứng nhận 2000 USD - 10.000 USD.

 


ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?