Có cần thiết phải mời tư vấn ISO 9001:2008 khi công ty đã có chứng nhận ISO 9001:2000 ?

Việc cần thiết mời tư vấn hay không phụ thuộc vào quyết định của công ty bạn (nếu có thời gian và người am hiểu rõ tiêu chuẩn) vì sự thay đổi của phiên bản ISO 9001:2008 là không nhiều so với phiên bản cũ, tuy nhiên có hai lý do bạn cần cân nhắc trước khi quyết định:

Thứ nhất: Sau một thời gian áp dụng tiêu chuẩn cũ ISO 9001:2000, công ty bạn cần soát xét lại hệ thống để đảm bảo phù hợp hơn, cũng như việc đào tạo nhận thức chất lượng cho nhân viên mới và tái đào tạo (Refresh) đối với nhân viên cũ .

Thứ hai: Với tình hình khủng hoảng tài chính thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam suy giảm nói riêng, những lý do này sẽ tác động đến sự phát triển của các doanh nghiệp vì vậy các doanh nghiệp cần soát xét (dieu chinh) hệ thống quản lý của mình một cách toàn diện để giúp hoạt động được hiệu quả hơn - giảm chi phí - ra tăng lợi thế cạnh tranh để tồn tại và phát triển

 

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?