Tại sao áp dụng ISO 9000 ?

Việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp:

     - Tạo lợi thế cạnh tranh  

     - Tạo sự tin tưởng của khách hàng

     - Quản lý hiệu quả, giảm tỷ lệ hư hỏng, giảm chi phí sản xuất

     - Tăng năng suất

     - Ra quyết định khoa học hơn...

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?