TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Mở cửa từ T2 đến T7: 8h00 đến 17h30

info@vietcert.org

090 552 70 89

Tại sao áp dụng ISO 9000 ?

Việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp:

     - Tạo lợi thế cạnh tranh  

     - Tạo sự tin tưởng của khách hàng

     - Quản lý hiệu quả, giảm tỷ lệ hư hỏng, giảm chi phí sản xuất

     - Tăng năng suất

     - Ra quyết định khoa học hơn...

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét