Y tế giáo dục

  • Tiếng Việt cải tạo
    Tiếng Việt cải tạo
    An Hoàng   Mọi người luôn bảo Tiếng Việt giàu lắm (*). Các anh chị cùng thẩmđịnh nhế. Tiếng Việt có: - 12 nguyênâm: A, Ă, Â, E, Ê, I, O, Ô, Ơ, U, Ư, Y. - 05 nguyênâm kép: IÊ, OA, OĂ, UÂ, UÔ. - 15 phụâm: B, C, D, G, H, K, L, M, N, P, R, S, T, V, X. - 09 phụâm kép: CH, GH, GI, KH, NG, NH, PH, QU, TR. Về nguyêntắc, ngầný con chữ cóthể tạo nên hàng tỷ từngữ Việt. Dưng không phải vậy. (1) Xét các nguyênâm Chữ A cóthể ghép với: - 4 nguyênâm: I, O, Y, U - 5 phụâ
  • ĐỂ NƯỚC VIỆT PHÚ CƯỜNG?
    ĐỂ NƯỚC VIỆT PHÚ CƯỜNG?
    IQ (Intelligent Quotient) là chỉ số thông minh, nó nói lên sự thông minh sáng dạ của mỗi cá nhân, nhưng nó không đại diện cho sự thành đạt của cá nhân có chỉ số IQ cao. Ngược lại, EQ (Emotional Quotient): chỉ số cảm xúc, nó nói lên sự biểu tỏ tình cảm của một cá nhân đến với sự vật, hiện tượng xung quanh cuộc sống tác động đến cá nhân ấy. EQ nó góp phần rất lớn trong sự thành đạt cho cá nhân, khi cá nhân đó có EQ cao. EQ nói lên khả năng hòa nhập với 1 tập thể, 1 cộng đồng của một cá nhân. AQ (Adv