Hỏi đáp

Hỏi đáp các vấn đề về hợp chuẩn, hợp quy chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, giám định, thử nghiệm và đào tạo các chuyên gia đánh giá

Hỏi đáp các vấn đề về hợp chuẩn, hợp quy chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, giám định, thử nghiệm và đào tạo các chuyên gia đánh giá do Trung Tâm Giám Định và Hợp Chuẩn Hợp Quy VIETCERT giải đáp
 • Tại sao áp dụng ISO 14000 ?
  Tại sao áp dụng ISO 14000 ?
  Nếu không áp dụng ISO 14000, sẽ có những ảnh hướng bên ngoài tác động đến tổ chức yêu cầu ít nhiều phải quan tâm. Áp dụng một HTQLMT sẽ:     Duy trì và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chế định và luật pháp.     Tăng sự tin cậy, hỗ trợ cho hoạt động phát triển, kinh doanh     Giảm thiểu rắc rối pháp lý và sự rủi ro.     Tạo sự tin tưởng và giảm áp lực từ các bên quan tâm đến môi trường     Tạo sự tin tưởng cho các cổ đông  &
 • Đối tượng áp dụng ISO 14001 ?
  Đối tượng áp dụng ISO 14001 ?
  Tất cả mọi loại hình tổ chức, quy mô tổ chức không phân biệt vị trí địa lý, điều kiện văn hoá và xã hội  
 • Ai xây dựng tiêu chuẩn ISO 14000?
  Ai xây dựng tiêu chuẩn ISO 14000?
  Do tiểu ban kỹ thuật 207 thuộc tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá xây dựng trách nhiệm của tiểu ban kỹ thuật 207 là xây dựng các công cụ và hệ thống quản lý môi trường. Các tiêu chuẩn áp dụng công cụ và hệ thống quả lý môi trường chứ không phải là tiêu chuẩn sản phẩm hay các thông số kỹ thuật hoặc là mức độ ảnh hưởng. Cụ thể nó không bao gồm: Các phương pháp kiểm tra sự ô nhiểm Thiết lập các giá trị giới hạn của sự ô nhiểm hoặc là ảnh hưởng thiết lập các mức độ hoạt động môi trường. Tiêu chuẩn sản phẩm.
 • ISO 14000 là gì?
  ISO 14000 là gì?
  Là một bộ tiêu chuẩn về công cụ và hệ thống quản lý môi trường. ISO 14000 sẽ hoạt động như một hệ thống để quản lý những hoạt động hàng ngày của công ty có ảnh hưởng đến môi trường.  
 • Hệ thống quản lý môi trường là gì?
  Hệ thống quản lý môi trường là gì?
  Một hệ thống quản lý môi trường là một phần trong cấu trúc quản lý của một tổ chức, nó chỉ ra các tác động ảnh hưởng đến môi trường do sản phẩm, dịch vụ và quá trình hoạt động của tổ chức gây ra. Một hệ thống quản lý môi trường giúp đưa ra các quy định, quy tắt liên quan đến môi trường và tính nhất quán trong việc thực hiện thông qua phân phối nguồn lực, phân công trách nhiệm, thực hiện đánh giá liên tục các thủ tục, các quá trình. Hệ thống quản lý môi trường là một nền tảng trong hoạt động quản lý, nó đư
 • Nếu đã được chứng nhận ISO 9001 thì có cần thay thế bằng tiêu chuẩn ISO 22000 không?
  Nếu đã được chứng nhận ISO 9001 thì có cần thay thế bằng tiêu chuẩn ISO 22000 không?
  Đây là hai khía cạnh khác nhau. Tiêu chuẩn ISO 22000 nên được xem là phần bổ sung cần thiết cho tiêu chuẩn ISO 9001 chứ không phải là một tiêu chuẩn đứng riêng:      - Tiêu chuẩn ISO 22000 đặc biệt chú trọng đến an toàn vệ sinh thực phẩm và đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt với các dây chuyền sản xuất thực phẩm. Tiêu chuẩn này có thể được các nhà bán lẻ và các cơ quan hữu quan yêu cầu như một giấy phép sản xuất.      - ISO 9001 đề cập đến chất lượng bao trùm ngoài yế
 • Lợi ích chủ yếu của ISO 22000 là gì?
  Lợi ích chủ yếu của ISO 22000 là gì?
         -    Tạo ấn tượng tốt với khách hàng        -    Tăng tính minh bạch        -    Hợp lý hóa dây chuyền sản xuất        -    Giám thiểu các rủi ro đáng kể trong thực phẩm        -    Kiểm soát có hiệu lực các quá trình nội bộ và giảm thiểu các nguy cơ sai lỗi   &nbs
 • Nội dung tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?
  Nội dung tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?
  Là - Trao đổi thông tin hai chiều. Tiêu chuẩn này yêu cầu tổ chức áp dụng tiêu chuẩn chủ động trao đổi thông tin với các bên hữu quan chính yếu để hiểu nhu cầu và yêu cầu của họ cũng như thông báo cho họ về bất cứ khác biệt nào đói. -      Quản lý hệ thống. ISO 22000 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn IS0 9000 trường để nâng cao hiệu quả việc thực hiện hệ thống quản lý an tòan vệ sinh thực phẩm. Các hệ thống này được xây dựng, vận hành và cập nhật trong khuôn khổ hệ thống đã được xâ
 • Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì ?
  Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì ?
  Tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên được triển khai áp dụng cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.  
 • ISO 9000 là gì?
  ISO 9000 là gì?
  Chứng nhận ISO 9000 ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn được áp dụng khi một tổ chức cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và mong muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm 4 tiêu chuẩn cơ bản là: ·        ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu ·    &nb
 • Tại sao chứng nhận hệ thống quản lý
  Tại sao chứng nhận hệ thống quản lý
  Ngày nay, các công ty, không kể quy mô lớn hay nhỏ, đều phải đối mặt với những đòi hỏi ngày càng cao về khả năng sinh lời, chất lượng và công nghệ là những yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững. Là nhà quản lý đang tìm cách biến những áp lực này thành lợi thế kinh doanh, bạn cần phải triển khai một hệ thống quản lý hiệu quả được thiết kế riêng phù hợp với các quá trình hoạt động của công ty bạn và vận dụng nó một cách có hệ t
 • Tại sao chúng ta cần một hệ thống quản lý được chứng nhận?
  Tại sao chúng ta cần một hệ thống quản lý được chứng nhận?
  Có nhiều lý do để một doanh nghiệp quyết định hệ thống quản lý của họ được chứng nhận bởi một tổ chức chứng nhận bên thứ ba. Một tấm vé vào thương trường thường được xem như động cơ tiên quyết mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp. Các yêu cầu quản lý có thể là một lý do nữa; và yêu cầu của toàn cầu hoá đi liền với các quá trình phức tạp hơn, yêu cầu giải trình chính xác và chi tiết hơn việc điều hành kinh doanh tới hàng loạt các n
 • Tại sao chúng ta phải áp dụng hệ thống quản lý?
  Tại sao chúng ta phải áp dụng hệ thống quản lý?
  Doanh nghiệp làm thế nào để đối mặt với vô số những thách thức mà hàng ngày họ gặp phải? Họ thiết lập các quá trình và tiêu chuẩn thực hành để đo lường mức độ đáp ứng yêu cầu đối với các nhiệm vụ khó khăn này. Họ đưa các nguyên tắc kinh doanh vào trong các hệ thống quản lý. Một số doanh nghiệp áp dụng cách tiếp cận truyền thống, đưa các vấn đề chất lượng, môi trường, sức khoẻ và an toàn vào chung một hệ thống quản lý. Tuy n
 • Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy là gì?
  Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy là gì?
  1. Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy là dấu hiệu chứng minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 2. Dấu hợp chuẩn được cấp cho sản phẩm, hàng hoá sau khi sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận hợp chuẩn. 3. Dấu hợp quy được cấp cho sản phẩm, hàng hoá sau khi sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.  
 • Tiêu chuẩn là gì, các loại tiêu chuẩn?
  Tiêu chuẩn là gì, các loại tiêu chuẩn?
  Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng. Các Loại tiêu chuẩn 1. Tiêu chuẩn cơ bản quy định những đặc tính, yêu cầu áp dụng chung cho một phạm vi rộng hoặc chứa đựng các quy định chung cho một lĩnh vực
 • Sản phẩm hàng hóa nhóm 1, nhóm 2 là gì?
  Sản phẩm hàng hóa nhóm 1, nhóm 2 là gì?
        Sản phẩm, hàng hoá không có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hoá nhóm 1) là sản phẩm, hàng hoá trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.        Sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) là sản phẩm, hàng hoá trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đú
 • Tiêu chuẩn là gì?
  Tiêu chuẩn là gì?
        Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.       Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.
 • Quy chuẩn kỹ thuật là gì?
  Quy chuẩn kỹ thuật là gì?
        Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.       Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn là gì?
  Hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn là gì?
        Hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn là việc xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn.
 • Hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật là gì?
  Hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật là gì?
        Hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật là việc xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.