Cơ hội nghề nghiệp

Nếu bạn là một chuyên gia có bằng cấp và kinh nghiệm chuyên môn, VietCert có thể sẽ đem đến cơ hội giúp bạn tạo sự thay đổi xứng đáng cho con đường nghề nghiệp của bạn trong môi trường văn hóa thân thiện và cởi mở.

VietCert có hơn 100 nhân viên chuyên nghiệp làm việc tại các văn phòng của chúng tôi ở Hà Nôi, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Sự lớn mạnh của doanh nghiệp chúng tôi đang tạo ra cơ hội vượt trội cho các chuyên gia đang làm việc trong các bộ phận dịch vụ khách hàng bao gồm Chuyên gia đánh giá hệ thống, sản phẩm, cũng như bộ phận hỗ trợ nội bộ của chúng tôi như tài chính, nhân sự, marketing và công nghệ thông tin.

Chúng tôi nghĩ rằng, cũng như tất cả những ai đã gia nhập VietCert, bạn sẽ cảm nhận rằng VietCert thật sự khác biệt.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng trải nghiệm một sự khác biệt, hãy lựa chọn các cơ hội hấp dẫn dành cho bạn dưới đây:

  • Nghề nghiệp chứng nhận sản phẩm
  • Nghề nghiệp chứng nhận hệ thống
  • Nghề nghiệp kỹ thuật
  • Nghề nghiệp kinh doanh, tư vấn – hỗ trợ
  • Nghề nghiệp hành chính: tài chính, nhân sự, marketing và công nghệ thông tin.