Thử nghiệm

VIETCERT cung cấp dịch vụ thử nghiệm, phân tích chất lượng và tính an toàn đối với các loại sản phẩm, hàng hóa đáp ứng toàn diện các yêu cầu đa dạng về dịch vụ thử nghiệm theo chỉ định phục vụ quản lý Nhà nước các Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành tại Việt Nam và các yêu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp, cá nhân.

Đội ngũ chuyên gia đa lĩnh vực, đa ngành có sự hiểu biết toàn diện và kiến thức sâu rộng, hiện nay năng lực các phòng thử nghiệm (PTN) của VIETCERT đã được khẳng định và thừa nhận tầm khu vực và thế giới như:

PTN Vi sinh – GMO của VIETCERT là PTN chuẩn của ASEAN (AFRL).
PTN Điện – Điện tử của VIETCERT tham gia chương trình ASEAN EE MRA đối với các sản phẩm điện gia dụng.
Ủy ban An toàn Sản phẩm tiêu dùng của Mỹ (CPSC), Cục Tiêu chuẩn Đo lường và Kiểm tra Đài Loan (BSMI) thừa nhận kết quả thử nghiệm của VIETCERT.

Hiện nay, VIETCERT đang tiếp tục mở rộng phạm vi được thừa nhận của các cơ quan quản lý trong nước cũng như của các nước trong khu vực ASEAN và quốc tế nhằm giúp các doanh nghiệp phát triển giao thương toàn cầu.

Thử nghiệm
 • Thử nghiệm cơ khí luyện kim
  Thử nghiệm cơ khí luyện kim
  Vietcert được Bộ Công thương chỉ định là đơn vị thử nghiệm thép nhập khẩu theo Quyết định số 5974/QĐ-BCT ngày 02/07/2014
 • Thử nghiệm điện - điện tử
  Thử nghiệm điện - điện tử
  Vietcert được các nước ASEAN thừa nhận kết quả thử nghiệm đối với sản phẩm điện gia dụng theo Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong lĩnh vực thử nghiệm điện và điện tử (ASEAN EE MRA).
 • Thử nghiệm tương thích điện (EMC)
  Thử nghiệm tương thích điện (EMC)
  Vietcert được Bộ Thông tin Truyền thông chỉ định là tổ chức thử nghiệm tương thích điện từ cho các sản phẩm thông tin truyền thông theo Quyết định số 211/QĐ-BTTTT
 • Thử nghiệm hiệu suất năng lượng (EE)
  Thử nghiệm hiệu suất năng lượng (EE)
  Vietcert được Bộ Công thương chỉ định là Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng phục vụ chứng nhận dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 154/QĐ-BCT ngày 14/01/2016
 • Thử nghiệm xây dựng
  Thử nghiệm xây dựng
  Vietcert được Bộ Xây dựng chỉ định là tổ chức thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo Quyết định 1327/QĐ-BXD ngày 29/12/2017.
 • Thử nghiệm hàn - NDT
  Thử nghiệm hàn - NDT
  Phòng thử nghiệm Hàn – NDT – Vietcert được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA), VILAS 004
 • Thử nghiệm Hóa
  Thử nghiệm Hóa
  Vietcert được chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón theo Quyết định 58/QĐ-BVTV-KH ngày 05/01/2018 và 1326/QĐ-BVTV-KH ngày 25/5/2018 của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.
 • Thử nghiệm dầu khí
  Thử nghiệm dầu khí
  Phòng thử nghiệm Dầu khí – Vietcert được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA), VILAS 004.
 • Thử nghiệm hàng tiêu dùng
  Thử nghiệm hàng tiêu dùng
  Phòng thử nghiệm Hàng tiêu dùng – Trung tâm Kỹ thuật 3 được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA), VILAS 004.
 • Thử nghiệm vi sinh - sinh vật biến đổi gen (GMO)
  Thử nghiệm vi sinh - sinh vật biến đổi gen (GMO)
  Với nỗ lực nâng cao năng lực kỹ thuật của các phòng thử nghiệm để được thừa nhận quốc tế và khu vực, PTN Vi sinh - GMO của Vietcert được chọn là phòng thử nghiệm đối chứng về lĩnh vực vi sinh trong thực phẩm (ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL) for Microbiology) qua chương trình EC - ASEAN từ năm 2004
 • Thử nghiệm an toàn chất lượng thực phẩm
  Thử nghiệm an toàn chất lượng thực phẩm
  VIETCERT thử nghiêm an toàn thực phẩm với các hình thức hóa lý: thử nghiệm độ ẩm, thử canxi, thử đánh giá cảm quan, thử điểm đen, thử độ đục, thử độ màu icumsa, thử độ màu, thử độ phân bố hạt, thử đường khử, thử mùi sau khi axít hóa, thử phản ứng tạo tủa, thử hàm lượng QAC, thử saccarô, thử sunfua dioxit, thử tạp chất, thử tro sunfat, thử tro dẫn điện, thử axit, thử béo, thử đường tổng, thử khối lượng tịnh, thử tro không tan trong axít HCl 10%, thử tro tổng, thử năng lượng, thử protein, thử carbohydrate, thử trans fat, thử xơ tiêu hoá, thử cholesterol, thử béo bão hoà, thử độ axit, thử hàm lượng HMF, thử hàm lượng diaxta, thử tỷ khối, thử độ baume, thử độ brix…