Việc áp dụng ISO 9001 có liên quan đến chất lượng sản phẩm không ?

Khái niệm "chất lượng" trong hệ thống quản lý chất lượng rất rộng bao trùm cả đặc tính kỹ thuật sản phẩm tới những dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Vì vậy việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng sẽ giúp cho sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng được ổn định hơn.

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?