VietGap

 • VIETGAP: Lịch sử ra đời và phát triển
  VIETGAP: Lịch sử ra đời và phát triển
  VietGAP là gì ? Đó là những quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt của Việt Nam. Trước khi VietGAP ra đời, nước ta đã có rất nhiều chương trình sản xuất nông sản an toàn đối với rau, quả, và cây dùng làm thức uống. Nhiều nơi các quy định đó đã xây dựng thành quy trình phổ biến cho nông dân thực hiện.   Tuy nhiên, do chưa có đơn vị nào có trách nhiệm kiểm tra và chứng nhận kịp thời hoặc có chính sách khuyến khích cho người sản xuất, nên phong trào sản xuất nông sản sạch chưa được ph
 • Khái niệm về GAP
  Khái niệm về GAP
  GAP (Good Agricultural Practices) có nghĩa là thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Tốt ở đây còn có nghĩa là an toàn, sạch và có chất lượng cao theo một tiêu chuẩn thống nhất chung trên toàn cầu mà lần đầu tiên vào năm 1997, một tổ chức bán lẻ ở Châu Âu có tên là Euro-Retailer Produce Working Group, đưa ra khái niệm sản xuất nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practics, viết tắt là GAP) nên gọi là EurepGAP và sau đó trở thành GlobalGAP áp dụng chung cho toàn cầu.
 • Giới thiệu và so sánh các mô hình chuỗi giá trị cho sản phẩm GAP
  Giới thiệu và so sánh các mô hình chuỗi giá trị cho sản phẩm GAP
  Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có đặc thù sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, bình quân diện tích mỗi nông hộ chỉ khoảng 0,3 – 0,5 ha. Để sản xuất theo GAP, ĐBSCL phải tổ chức xây dựng và vận hành hệ thống quản lý kiểm soát nhiều nông trại. Việc tổ chức số lượng lớn các nông trại cùng tuân thủ hàng trăm điều khoản của GAP là hết sức phức tạp. Công việc này, ở các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Sóc Trăng, Long An, đang được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) chủ trì thực hiện, thôn
 • Lịch sử và sự ra đời của tổ chức GAP các nước: EurepGAP, GlobalGAP, AseanGAP, MalaysiaGAP, ThaiGAP, ChinaGAP, JapanGAP, IndiaGAP và VietGAP
  Lịch sử và sự ra đời của tổ chức GAP các nước: EurepGAP, GlobalGAP, AseanGAP, MalaysiaGAP, ThaiGAP, ChinaGAP, JapanGAP, IndiaGAP và VietGAP
  Về thứ tự thì EurepGAP ra đời trước (1997) rồi đến Malysia GAP vào năm 2002, JGAP ra đời vào 2005, AseanGAP và ChinaGAP ra đời vào năm 2006; sau đó đến GlobalGap, ThaiGAP và IndiaGAP ( 2007). VietGAP ra đời vào 28 tháng 1 năm 2008, thừa hưởng được kinh nghiệm của nhiều GAP đi trước và đang thực hành trên nhiều mặt hàng để hội nhập với thị trường thế giới.
 • Giới thiệu VietGAP
  Giới thiệu VietGAP
     1. VietGAP là gì ?   -    Là một tiêu chuẩn tự nguyện để Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam -    VIETGAP cung cấp tiêu chuẩn và khuôn khổ cho chứng nhận bên thứ ba. -    VIETGAP là tiêu chuẩn đảm bảo cho trang trại tổng hợp. -    VIETGAP là công cụ giữa các doanh nghiệp, không trực tiếp tới người tiêu dùng. -    Sử dụng thương hiệu và logo của VIETGAP theo qui định.      2. Quyền lợ
 • Lợi ích của việc áp dụng và chứng nhận VietGAP
  Lợi ích của việc áp dụng và chứng nhận VietGAP
  1. Lợi ích:   -    Về mặt đối ngoại:     Tạo niềm tin cho khách hàng.     Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.     Nâng tầm của nhà sản xuất trên thị trường.      Đáp ứng yêu cầu của khách hàng ở những thị trường khó tính như Châu Âu.     Là điểm thuận lợi trong việc ký kết hợp đồng - đấu thầu.     Là công bố chính thức về sự cam kết đảm bảo về an toàn chất lượng và l