Khái niệm về GAP

GAP (Good Agricultural Practices) có nghĩa là thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Tốt ở đây còn có nghĩa là an toàn, sạch và có chất lượng cao theo một tiêu chuẩn thống nhất chung trên toàn cầu mà lần đầu tiên vào năm 1997, một tổ chức bán lẻ ở Châu Âu có tên là Euro-Retailer Produce Working Group, đưa ra khái niệm sản xuất nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practics, viết tắt là GAP) nên gọi là EurepGAP và sau đó trở thành GlobalGAP áp dụng chung cho toàn cầu.

 

Căn cứ vào GlobalGap, nước ta đã có VietGAP trên cây ăn trái, VietGAP trên rau. Những khái niệm tương tự như sản xuất lúa sạch, sản xuất lúa an toàn nếu chỉ áp dụng một số tiêu chuẩn nhất định mà không hoàn toàn căn cứ vào GlobalGAP thì không được công nhận mà chỉ mang tính tương đối.  

 

GAP quy định những tiêu chuẩn và thủ tục nhằm phát triển nền sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững. Qua đó, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, an toàn cho người lao động, an toàn cho môi trường và có những căn cứ có thể truy nguyên nguồn gốc của sản phẩm được sản xuất ra.

 

Theo quy định trong việc công nhận sản phẩm GAP, mỗi năm một lần, những hộ dân đăng ký sản xuất sẽ được tổ chức chứng nhận GAP đến kiểm tra để cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn GAP. Muốn có giấy chứng nhận là một quá trình khó khăn mà tất cả những người tham gia vào sản xuất từ người làm đất, người sản xuất bón phân, phun thuốc, chăm sóc, làm cỏ,  cho đến thu hoạch lúa… đều phải qua các lớp tập huấn và được lưu tên trong nhật ký sản xuất lúa để kiểm tra. Các loại bao phân, vỏ, chai thuốc… đã sử dụng cũng phải được giữ lại để đối chiếu để truy nguyên nguồn gốc về sau. Tóm lại, để được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GAP, người nông dân phải thực hiện đúng rất nhiều yếu tố và các loại quy định kỹ thuật.

 

Tag: Chứng nhận VietGAP | Chung nhan VietGAP | VietGAP | Chứng nhận VietGAP | Chung nhan VietGAP | VietGAP | Chứng nhận VietGAP | Chung nhan VietGAP | VietGAP | VietGAP chăn nuôi | VietGAP trồng trọt | VietGAP thủy sản | Chứng nhận VietGAP | Chứng nhận VietGAP chăn nuôi | Chứng nhận VietGAP trồng trọt

 

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?

Bài viết mới

Giám định thương mại
Giám định đồng bộ
Giám định máy móc cũ
Thử nghiệm cơ khí luyện kim
Thử nghiệm điện - điện tử
Thử nghiệm tương thích điện (EMC)
Thử nghiệm xây dựng
Thử nghiệm hàn - NDT