TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Mở cửa từ T2 đến T7: 8h00 đến 17h30

info@vietcert.org

090 552 70 89

VIETGAP là gì?

VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam là tập hợp các tiêu chí do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi  hướng dẫn người sản xuất áp dụng nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe, an sinh xã hội cho người lao động.

 

VIETGAP dựa trên 4 tiêu chí như:

1.    Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất.

2.    An toàn thực phẩm gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch.

3.    Môi trường làm việc mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.

4.    Truy tìm nguồn gốc sản phẩm. Tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Cụ thể là việc quy định rỏ ràng những yếu tố chính trong sản xuất nông nghiệp như:

1.    Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất

2.    Giống và góc ghép

3.    Quản lý đất và giá thể

4.    Phân bón và chất phụ gia

5.    Nước tưới

6.    Hóa chất (bao gồm cả thuốc bảo vệ thực vật)

7.    Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch

8.    Quản lý và xử lý chất thải

9.    An toàn lao động

10.    Ghi chép, lưu trử hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm

11.    Kiểm tra nội bộ

12.    Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

 

Tag: Chứng nhận VietGAP | Chung nhan VietGAP | VietGAP | Chứng nhận VietGAP | Chung nhan VietGAP | VietGAP | Chứng nhận VietGAP | Chung nhan VietGAP | VietGAP | VietGAP chăn nuôi | VietGAP trồng trọt | VietGAP thủy sản | Chứng nhận VietGAP | Chứng nhận VietGAP chăn nuôi | Chứng nhận VietGAP trồng trọt

 

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét