TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Tổ chức chứng nhận VietGAP

Ngày 20/12/2012, Cục trưởng Cục Chăn nuôi Hoàng Kim Giao đã ký quyết định số 399/QĐ-CN-TTPC về việc chỉ định Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy -  VietCertTổ chức chứng nhận VietGAP.


Theo quyết định này, Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy -  VietCert đủ năng lực thực hiện việc đánh giá, chứng nhận VietGAP cho sản phẩm chăn nuôi sau:

     -    Cơ sở chăn nuôi bò sữa
     -    Cơ sở chăn nuôi lợn
     -    Cơ sở chăn nuôi gia cầm
     -    Cơ sở chăn nuôi ong

Xem file Quyết định tại đây

 

Tag: Chứng nhận VietGAP | Chung nhan VietGAP | VietGAP | Chứng nhận VietGAP | Chung nhan VietGAP | VietGAP | Chứng nhận VietGAP | Chung nhan VietGAP | VietGAP | VietGAP chăn nuôi | VietGAP trồng trọt | VietGAP thủy sản | Chứng nhận VietGAP | Chứng nhận VietGAP chăn nuôi | Chứng nhận VietGAP trồng trọt

 


 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?