Đơn vị chứng nhận VietGAP

Chứng nhận VietGAP trồng trọt – phù hợp TCVN 11892-1:2017 quy định các yêu cầu thực hành nông nghiệp tốt trong sản xuất, sơ chế sản phẩm trồng trọt dùng làm thực phẩm.

Chứng nhận VietGAP chăn nuôi & thủy sản phù hợp Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT được sản xuất sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

Những điều cần viết về VietGap

VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi.

VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.

VietGAP dựa trên 4 tiêu chí:

 • Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất
 • An toàn thực phẩm gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch.
 • Môi trường làm việc mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.
 • Truy tìm nguồn gốc sản phẩm. Tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Mục tiêu của VietGap

Đảm bảo năng suất - số lượng - chất lượng cho an ninh lương thực thực phẩm của xã hội

Đảm bảo sự phát triển bền vững của sản xuất nông nghiệp, tính đa dạng sinh học của tự nhiên và sản xuất nông nghiệp.

Đảm bảo sự phát triển bền vững và hạn chế ô  nhiễm của môi trường thông qua các biện pháp quản lý, tiến bộ khoa học công nghệ thân thiện môi trường, giảm thiểu sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật

Đảm bảo phúc lợi cho người sản xuất.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, sức khỏe cho cộng  đồng.

Đảm bảo hiệu quả kinh tế của sản xuất nông nghiệp và khả năng cạnh tranh, xâm nhập thị trường quốc tế.

Đảm bảo khả năng truy nguyên nguồn xuất sứ của hàng hóa.

Đối tượng áp dụng

VietGAP áp dụng đối với các tổ  chức  cá  nhân  tr ong  và  ngoài  nước tham gia sản xuất, kinh doanh kiểm tra và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp an toàn tại Việt nam.

Lợi ích của VietGap đối với doanh nghiệp

Một doanh nghiệp khi xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng  an toàn thực phảm theo tiêu chuẩn VietGAP sẽ nhận được những lợi ích như sau :

 • Tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng.
 • Sản phẩm được công nhận theo tiêu chuẩn của VietGAP được đánh giá cao, rất dễ dàng lưu thông trên thị trường Việt Nam.
 • Làm tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với thực phẩm an toàn; bảo vệ người
 • Tiêu dùng trước nguy cơ thực phẩm mất an toàn, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Chất lượng và giá cả của sản phẩm luôn ổn định.
 • Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu của nhà sản xuất, chế biến, phân phối. Tạo lập một ngành trồng trọt bền vững với việc giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và đảm bảo lợi ích xã hội.
 • Tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà: nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà quản lý...

Kế hoạch tổng thể tư vấn, đào tạo và chứng nhận VietGap

Giai đoạn 1: Khảo sát

 • Đánh giá khảo sát HIỆN TRẠNG hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng  tại công ty theo yêu cầu tiêu chuẩn VietGAP.

Giai đoạn 2: Lập kế hoạch, Đào tạo và xây dựng Hệ thống tài liệu

 • Lập kế hoạch chi tiết các giai đoạn cụ thể của việc xây dựng Hệ thống QLCL Đào tạo tìm hiểu về Hệ thống QL CL theo tiêu chuẩn VietGAP
 • Đào tạo xây dựng hệ thống tài liệu Xây dựng hệ thống tài liệu
 • Ban hành áp dụng

Giai đoạn 3: Đánh giá và xem xét hệ thống

 • Đào tạo đánh giá nội bộ
 • Hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ TẠI DOANH NGHIỆP Hệ thống QLCL Xem xét khắc phục và cải tiến hệ thống QLCL sau đánh giá nội bộ
 • Đăng ký đánh giá chứng nhận

Giai đoạn 4: Đăng ký chứng nhận Đánh giá của cơ quan chứng nhận Cấp chứng chỉ

Thời gian thực hiện

Tư vấn và áp dụng VietGAP: 30 - 60 ngày

Chứng nhận VietGAP: 10 - 15 ngày

Chính sách hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy và hiện tại đang cung cấp dịch vụ cho những Công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới. Vietcert hiện đang cung cấp dịch vụ cho đầy đủ các loại chứng nhận khác nhau mà doanh nghiệp cần có cho cùng một sản phẩm. Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ:

 • Tư vấn các vấn đề liên quan tới Hệ thống QLCL, các thủ tục pháp lý.
 • Theo dõi và thúc đẩy quá trình thử nghiệm, chứng nhận.
 • Cung cấp dịch vụ chứng nhận đầy đủ các loại Chứng nhận cần thiết
ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?