Hiệu chuẩn kiểm định đo lường nhiệt

Năng lực kỹ thuật: Hiệu chuẩn và kiểm định các loại chuẩn và phương tiện đo nhiệt

Thiết bị chính

Điểm ba của nước
Điểm nóng chảy của gallium
Nhiệt kế điện trở platin chuẩn
Cặp nhiệt điện chuẩn
Máy chỉ thị nhiệt độ
Máy đo điện vạn năng
Máy chuẩn nhiệt độ vạn năng
Nguồn thể đen (blackbody source)

Tên chỉ tiêu

Quy trình

Chuẩn đo nhiệt độ: Nhiệt kế điện trở platin chuẩn, Cặp nhiệt điện chuẩn, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt.

Temperature Standard: Standard Platinum Resistance Thermometer (SPRT), Standard Thermocouple, Temperature Block Calibrator

QTHC/KT3

Nhiệt kế thủy tinh: Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân, Nhiệt kế thuỷ tinh chất lỏng, Nhiệt kế Beckmann

Glass Thermometer: Mercury-in-Glass Thermometer, Liquid-in-Glass Thermometer, Beckmann Thermometer

QTHC/KT3, ĐLVN

Dụng cụ đo nhiệt: Đồng hồ nhiệt, Bộ lưu dữ liệu nhiệt độ, Nhiệt kế bức xạ công nghiệp, Thiết bị chỉ thị/mô phỏng nhiệt độ

A/D Thermometer (with probe), Temperature Data Logger, Infrared Thermometer, Temperature Indicator/Simulator (without probe)

 

QTHC/KT3, ĐLVN

Bể điều nhiệt
Temperature Controlled Bath

QTHC/KT3

Lò nung

Furnace

QTHC/KT3

Tủ nhiệt (Tủ sấy, tủ ấm, nồi hấp tiệt trùng, tủ môi trường, tủ lạnh…)

Thermal Chamber (Dry oven, incubator, Autoclave, Environmental chamber, Refrigerator…)

QTHC/KT3

Bộ phản ứng COD (Nhu cầu oxy hóa học)

COD (Chemical Oxygen Demand) Reactor

QTHC/KT3

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ

Temperature transmitter

QTHC:02

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét