Chương trình quản lý chuỗi an toàn thực phẩm HACCP

HACCP là tên viết tắt của - Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát quan trọng về an toàn thực phẩm. Hệ thống này áp dụng một cách tiếp cận hệ thống trong việc phân tích các mối nguy hại đối an toàn thực phẩm nhằm xây dựng một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả.

 

Một hệ thống quản lý dựa trên các nguyên tắc của HACCP cho phép doanh nghiệp nhận biết, tiêu chuẩn hoá, kiểm soát và xem xét các mối hiểm nguy tiềm năng với thực phẩm ngay trong quá trình sản xuất.

 

Việc chứng nhận theo HACCP sẽ giúp các doanh nghiệp chứng tỏ được sự cam kết của mình với các đòi hỏi theo luật định và xã hội về an toàn thực phẩm.

 

Tag: Chứng nhận HACCP | Chung nhan HACCP

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?