Tại sao chúng ta cần một hệ thống quản lý được chứng nhận?

Có nhiều lý do để một doanh nghiệp quyết định hệ thống quản lý của họ được chứng nhận bởi một tổ chức chứng nhận bên thứ ba. Một tấm vé vào thương trường thường được xem như động cơ tiên quyết mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp. Các yêu cầu quản lý có thể là một lý do nữa; và yêu cầu của toàn cầu hoá đi liền với các quá trình phức tạp hơn, yêu cầu giải trình chính xác và chi tiết hơn việc điều hành kinh doanh tới hàng loạt các nhà đầu tư cũng là một nguyên nhân khác. Trong những trường hợp này, các doanh nghiệp tìm kiếm việc đánh giá và chứng nhận một cách độc lập hệ thống quản lý của họ như một phương tiện để đáp ứng yêu cầu phù hợp về mặt giấy tờ.

 Tuy nhiên, lý do thuyết phục nhất có thể là do những nhà quản lý điều hành doanh nghiệp nhận thấy những giá trị gia tăng đích thực trong việc hệ thống quản lý của họ được một bên thứ ba danh tiếng đánh giá một cách độc lập và báo cáo tổng kết những kết quả đánh giá bằng một Giấy chứng nhận phù hợp. Các nhà quản lý cần phải đi tiên phong trong việc áp dụng các hệ thống quản lý và ngăn chặn những yếu kém xảy ra do sự thiếu kiểm soát làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Ngày nay, tất cả các công ty đều được các nhà đầu tư khảo sát và điều tra kỹ lưỡng hơn nhiều so với trước kia.

Yêu cầu tính minh bạch đối với những kết dư mà công ty bạn để lại cho môi trường, mức độ an toàn trong cách điều hành sản xuất, và cách thức cải tiến chất lượng một cách liên tục là những yêu cầu mà các doanh nghiệp phải đối mặt trên khắp thế giới.

Vì thế mà công khai hóa về phương thức quản lý rủi ro ở công ty bạn chính là chìa khóa để bạn xây dựng sự tín nhiệm và lòng tin. Việc áp dụng và chứng nhận một hệ thống quản lý giống như việc tuyên bố với các nhà đầu tư rằng bạn đã thực sự dấn thân vào hành trình cải tiến hoạt động một cách liên tục trên phương diện chất lượng, môi trường và các vấn đề liên quan đến an toàn khác. Sự công nhận độc lập từ bên ngoài giúp các công ty cải thiện các chiến lược, cách vận hành và đẳng cấp dịch vụ một cách liên tục không ngừng. Việc lựa chọn tổ chức chứng nhận phù hợp đảm bảo mang đến cho doanh nghiệp dịch vụ chứng nhận bên thứ ba khách quan và chuẩn mực hóa hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Nó không chỉ mang tới cho doanh nghiệp một giấy chứng nhận phù hợp đơn thuần mà quan trọng hơn cả là phương cách tiếp cận trên cơ sở quản lý rủi ro. Bằng cách chuyển sự tập trung vào những rủi ro ở các vấn đề nhiều thách thức nhất, bạn sẽ gặt hái được những thành quả của hành trình cải tiến không ngừng.

 

Tag: Chứng nhận HACCP | Chung nhan HACCP

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét