Chứng nhận hợp chuẩn ống bê cốt thép thoát nước

Chứng nhận hợp chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước là gì ?

1. THÔNG TIN CHUNG: 

Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 9113:2012 yêu cầu kỹ thuật về ống bê tông cốt thép thoát nước. Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn ông bê tông cốt thép thoát nước là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng, đấu thầu nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn công tác chứng nhận hợp chuẩn này.

2. QUY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚC:

Để chứng nhận hợp chuẩn ống bê tông thoát nước được đánh giá hai nội dung:

- Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...)

- Thử nghiệm mẫu điển hình (tại Phòng LAS-XD được Bộ Xây dựng chỉ định).

chung-nhan-hop-chuan-ong-be-tong

Chứng nhận hợp chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước

3. HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN ÔNG BÊ TÔNG THOÁT NƯỚC:

Sau khi sản phẩm ống bê tông thoát nước được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Giấy chứng nhận chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu

6. QUYỀN LỢI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA VIETCERT

- Chi phí thấp, nhanh, đơn giản

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm

- Được quảng bá thông tin doanh nghiệp trên các website: http://vietcert.org

 

Unknown alias 'thong_tin_lien_he_dich_vu'
ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?