Chứng nhận hợp chuẩn mương bê tông

Chứng nhận hợp chuẩn mương bê tông là gì ?
 
1. THÔNG TIN CHUNG:
Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 6394:2014 yêu cầu kỹ thuật về mương bê tông đúc sẵn. Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn bương bê tông là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng, đấu thầu nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn công tác chứng nhận hợp chuẩn này.
2. QUY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN MƯƠNG BÊ TÔNG:
 
Để chứng nhận hợp chuẩn mương bê tông được đánh giá hai nội dung: - Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...) - Thử nghiệm mẫu điển hình (tại Phòng LAS-XD được Bộ Xây dựng chỉ định).
Chứng nhận hợp chuẩn mương bê tông đúc sẵn
3. HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN MƯƠNG BÊ TÔNG: Sau khi sản phẩm mương bê tông được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh. Hồ sơ công bố hợp chuẩn mương bê tông được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Giấy chứng nhận chuẩn mương bê tông
 
5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu
 
Unknown alias 'thong_tin_lien_he_dich_vu'
ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?