Chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi

Chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi là gì ?

1. THÔNG TIN CHUNG

Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 6025:1995 Bê tông - Phân mác theo cường độ nén. Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng, đấu thầu nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn công tác chứng nhận hợp chuẩn này.

2. QUY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN BÊ TÔNG TƯƠI:

Để chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi được đánh giá hai nội dung:

- Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...)

- Thử nghiệm mẫu điển hình (tại Phòng VI- LAS được Công nhận).

chung-nhan-hop-chuan-be-tong-tuoi

Chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi

3. HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN BÊ TÔNG TƯƠI:

Sau khi sản phẩm bê tông tươi được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn bê tông tươi được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Giấy chứng nhận chuẩn bê tông tươi

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu 

Unknown alias 'thong_tin_lien_he_dich_vu'
ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?