Nghị định quản lý thức ăn chăn nuôi

THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Ngày 05 tháng 02 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi. Nghị định này quy định về sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi, quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra, và các hành vi vi pạm hành chính trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Nghị định gồm 7 chương, 24 điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động liên quan đến thức ăn chăn nuôi trên lãnh thổ Việt nam. Dưới đây là một số nội dung cơ bản mà các cơ sở sản xuất, gia công và kinh doanh thức ăn chăn nuôi cần quan tâm:
Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi gồm: Sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại thức ăn chăn nuôi không có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt nam hoặc có trong danh mục cấm sản xuất và lưu hành ở Việt nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT) ban hành; sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tiếp thị thức ăn chăn nuôi không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do Bộ NNPTNT ban hành; kinh doanh, quảng cáo thức ăn chăn nuôi chưa công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc chưa được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; thông tin, quảng cáo sai sự thật về chất lượng, nguồn gốc, và xuất xứ của thức ăn chăn nuôi; các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.
Điều kiện đối với cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi: Có giấy đăng ký kinh doanh về sản xuất thức ăn chăn nuôi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; có nhà xưởng, trang thiết bị, quy trình công nghệ để sản  xuất thức ăn chăn nuôi bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;  có phòng phân tích kiểm nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi hoặc thuê phân tích kiểm nghiệm tại cơ sở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; có hệ thống xử lý chất thải bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, có các điểu kiện bảo đảm về an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về môi trường; có nhân viên kỹ thuật có trình độ từ trung cấp trở lên về chuyên ngành liên quan, đáp ứng yêu cầu công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi.
Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi: Có giấy đăng ký kinh doanh mặt hàng thức ăn chăn nuôi; có cửa hàng, biển hiệu, địa chỉ kinh doanh rõ ràng; có công cụ, thiết  bị, phương tiện để chứa đựng, lưu giữ hoặc vận chuyển phù hợp với từng loại sản phẩm hàng hóa thức ăn chăn nuôi, có nơi bày bán hàng hóa bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn  thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật.
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi phải chịu trách nhiệm về những nội dung như: công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp chuẩn, hợp quy; thể hiện các thông tin về chất lượng trên nhãn hàng hóa, bao bì hoặc tài liệu đính kèm; áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng nhằm duy trì chất lượng hàng hóa thức ăn chăn nuôi, .v.v….
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 03 năm 2010.
Xem file tại đây 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?