ISO 9001 - Lợi ích khi áp dụng

Tổ chức lợi gì khi áp dụng ISO 9001


1. Về quản lý nội bộ:
    - Giúp lãnh đạo quản lý hoạt động của doanh nghiệp khoa học và hiệu quả.
    - Cải thiện hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí.
    - Kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
    - Nâng cao năng suất, giảm phế phẩm và chi phí không cần thiết.
    - Củng cố uy tín của lãnh đạo.
    - Cải tiến các quá trình chủ yếu, nâng cao chất lượng sản phẩm.
    - Tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa lãnh đạo và nhân viên.
    - Giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ, triệt tiêu những xung đột về thông tin do mọi việc được qui định rõ ràng. Mọi việc đều được kiểm soát, không bỏ sót, trách nhiệm rõ ràng.
    - Thúc đẩy nề nếp làm việc tốt, nâng cao tinh thần thái độ của nhân viên.

 


2. Về đối ngoại:
    - Tạo lòng tin cho khách hàng, chiếm lĩnh thị trường.
    - Đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của khách hàng.
    - Phù hợp quản lý chất lượng toàn diện.
    - Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
    - Củng cố và phát triển thị phần. Giành ưu thế trong cạnh tranh.
    - Thuận lợi trong việc thâm nhập thị trường quốc tế và khu vực.
    - Khẳng định uy tín về chất lượng sản phẩm của Doanh nghiệp.
    - Đáp ứng đòi hỏi của Ngành và Nhà nước về quản lý chất lượng.

 

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?