Lợi ích của doanh nghiệp khi được VietCert chứng nhận

Dịch vụ chứng nhận nhanh chóng, thuận tiện thông qua hoạt động kiếm duyệt qua internet nhanh chóng của VietCert, chứng chỉ sẽ được cấp trong vòng 15 ngày sau khi thực hiện hoàn tất thủ tục chứng nhận. Doanh nghiệp khi được chứng nhận bởi VietCert sẽ có các lợi ích như:

1) Được đưa vào Danh sách các tổ chức đã được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, công bố trên website của VietCert và website của Tổ chức công nhận Quốc tế Jas-anz với các chương trình được công nhận.

2) Với mạng lưới Chứng nhận và được Công nhận, Chứng nhận được ban hành bởi Vietcert có giá trị tương đương, được công nhận tại tất cả các nước trên thế giới.

3) Ngoài chứng chỉ được cấp, có thêm 2 chứng chỉ phụ và 1 chứng chỉ điện tử được công bố trên mạng internet.

4) Trang web của Doanh nghiệp được kết nối với trang web của Tổ chức Chứng nhận nhằm hỗ trợ quảng cáo và giới thiệu Doanh nghiệp tới các Đối tác, khách hàng.

5) Được cung cấp các tiêu chuẩn mới nhất về Hệ thống quản lý chất lượng.

6) Được giảm phí Đào tạo cho một số khóa học của Vietcert theo sự lựa chọn của Doanh nghiệp.

7) Được VietCert giới thiệu tới các đối tác nước ngoài có nhu cầu hợp tác kinh doanh.

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?