Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

1) Căn cứ chứng nhận

Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thay thế: Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ban hành ngày 25/12/2009 hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTN

 

2) Quyết định chỉ định Chứng nhận

           Quyết định chỉ định Vietcert chứng nhận hợp quy lĩnh vực chăn nuôi

 

3) Hướng dẫn Chứng nhận

Thông tư số 81 /2009/TT-BNNPTNT ngày 25  tháng 12   năm 2009 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi
Thông tư số 61 /2011/TT-BNNPTNT ngày 12/09/2011 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

 

4) Tiêu chuẩn liên quan

-       Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà QCVN 01-10:2009/BNNPTNT

-       Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt QCVN 01-11:2009/BNNPTNT

-       Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn QCVN 01-12:2009/BNNPTNT

-       Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho bê và bò QCVN 01-13:2009/BNNPTNT

-     Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm QCVN 01-77:2011/BNNPTNT

-       Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi QCVN 01-78:2011/BNNPTNT

 

 5) Các văn bản liên quan

Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

 

Nghị định số 08/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

 

6) Dấu hợp quy CR

altMẫu dấu chứng nhận cho thức ăn chăn nuôi được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7

 

 

 

 

altMẫu dấu chứng nhận cho thức ăn chăn nuôi được được chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 

 

 

 

 

Tài liệu về chương trình Chứng nhận Sản phẩm
    - Đăng ký Chứng nhận
    - Dấu chứng nhận hợp quy

    - Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận VietCert
    - Quy trình Chứng nhận hợp quy

    - Thủ tục Khiếu nại
    - Thủ tục Phàn nàn


Khách hàng đã được chứng nhận
Danh sách đình chỉ chứng nhận
Danh sách hủy bỏ chứng nhận
Các chương trình Đào tạo liên quan
Ý kiến phản hồi

 

VietCert - Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy

Tp. Hà Nội: 0905.924299, 0905.158 290 - Tp. HCM: 0905.357459, 0905.527089 – Tp. Đà Nẵng: 0935.711299, 0968.434199 - Tp. Cần Thơ: 0905.935699, 0905.539099 - Tp. Buôn Ma Thuộc: 0903.587699, 0905.870699
Email: info@vietcert.org    -   Website: www.vietcert.org

 

Tags: Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi | Chung nhan hop quy thuc an chan nuoi | hợp quy thức ăn chăn nuôi | hop quy thuc an chan nuoi

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?