Chuyên gia chứng nhận sản phẩm tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012

Khóa đào tạo này sẽ giúp các học viên nắm được quy trình đánh giá và cách thực hiện các bước trong quy trình đánh giá chứng nhận sản phẩm như: lập kế hoạch, thực hiện đánh giá và lập báo cáo đánh giá chứng nhận sản phẩm theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và các tiêu chuẩn có liên quan.

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?