Chứng nhận hợp quy phân bón

1) Căn cứ chứng nhận hợp quy phân bón

2) Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận hợp quy

 

3) Hướng dẫn Chứng nhận hợp quy

 

Thông tư số 29/2014/TT-bct ngày 30/9/2014 - Hướng dẫn về việc hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phân bón vô cơ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương

 

Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 - Hướng dẫn về việc hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (Thay thế: Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành "Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy")  

Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón (Thay thế Quyết định 106/2008/QĐ-BNN).

Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 - Hướng dẫn về việc hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

4) Tiêu chuẩn liên quan

TCVN 4440-87 - SUPE PHÔT PHÁT ĐƠN Simple superphosphate

TCVN 4296-86 - QUẶNG APATIT Yêu cầu kỹ thuật Apatit ore Technical requirements

TCVN 180-86 - QUẶNG APATIT Phương pháp thử Apatit ore Methods of test

TCVN 2619-1994 - URÊ NÔNG NGHIỆP YÊU CẦU KỸ THUẬT Urea for agriculture Technical requirements

TCVN 4853-89 - PHÂN KHOÁNG Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt Mineral fertilizer Method for determination of grainaire analysis

TCVN 4852-89 - PHÂN KHOÁNG Phương pháp xác định độ bền tĩnh của các hạt Mineral fertilizer Method for determination of granules static strength

TCVN 6167:1996 - Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan Phosphat-solubilíing microbial fertilizer

TCVN 2620-1994 - URÊ NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP THỬ Urea for agriculture Method of test

TCVN 6169:1996 - Phân bón vi sinh vật - Thuật ngữ Microbial fertilizer - Terms

TCVN 6168:1996 - Phân bón vi sinh vật giải xenluloza Cellulose-degraing microbial fertilizer

 

5) Các văn bản liên quan

Thông tư 50/TT-BNNPTNT ngày 18/08/2009 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 sửa đổi bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009

 

Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN, ngày 31/12/2008 về việc ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới, thay thế Quyết định số 37/2007/QĐ-BNN ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới

 

Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

 

Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2005 Quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

 

Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của của chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

Nghị định của Chính phủ số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 Quy định về ghi nhãn mác hàng hóa

Thông tư số 09/2007/TT-KHCN ngày 6/4/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ Quy định về ghi nhãn mác hàng hóa

 

Thông tư 52/2010 – BNNPTNT về Hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới

 

6) Dấu hợp quy CR

altMẫu dấu chứng nhận cho Phân bón được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7

 

 

 

 

altMẫu dấu chứng nhận cho Phân bón được chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 

 

 

 

 

Tài liệu về chương trình Chứng nhận Sản phẩm
    - Đăng ký Chứng nhận
    - Dấu chứng nhận hợp quy

    - Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận VietCert
    - Quy trình Chứng nhận hợp quy

    - Thủ tục Khiếu nại
    - Thủ tục Phàn nàn


Khách hàng đã được chứng nhận
Danh sách đình chỉ chứng nhận
Danh sách hủy bỏ chứng nhận
Các chương trình Đào tạo liên quan
Ý kiến phản hồi

 

VietCert - Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy

Tp. Hà Nội: 0905.924299, 0905.158 290 - Tp. HCM: 0905.357459, 0905.527089 – Tp. Đà Nẵng: 0935.711299, 0968.434199 - Tp. Cần Thơ: 0905.935699, 0905.539099 - Tp. Buôn Ma Thuộc: 0903.587699, 0905.870699
Email: info@vietcert.org    -   Website: www.vietcert.org

 

Tags: Chứng nhận hợp quy phân bón | Chung nhan hop quy phan bon | Hợp quy phân bón | Hop quy phan bon | Công bố hợp quy phân bón | cong bo hop quy phan bon

 

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?

Bài viết mới

Giám định thương mại
Giám định đồng bộ
Giám định máy móc cũ
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu phân bón
Thử nghiệm cơ khí luyện kim
Thử nghiệm điện - điện tử
Thử nghiệm tương thích điện (EMC)
Thử nghiệm xây dựng
Thử nghiệm hàn - NDT