Chứng nhận hợp quy phân bón

Nhu cầu về phân bón đang trên đà phát triển, kéo theo đó là sự phát triển của các doanh nghiệp tham gia sản xuất, nhập khẩu phân bón để cung ứng trên thị trường. Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng sản phẩm không gây hại đến người sử dụng, cây trồng và môi trường thì việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm phân bón là hoàn toàn bắt buộc.

Hiện nay tất cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu,…phân bón đều đang thực hiện áp dụng chứng nhận hợp quy phân bón theo Nghị Định số 108/2017/NĐ-CP với 8 Chương, 49 Điều về quản lý phân bón bao gồm: Công nhận, khảo nghiệm, sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý chất lượng, nhãn, đặt tên, quảng cáo, hội thảo phân bón ở Việt Nam.

Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy - VietCert là Tổ chức chứng nhận phù hợp của Việt Nam được Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón theo quyết định số 1056/QĐ-BVTV-KH.

Chứng nhận hợp quy phân bónChứng nhận hợp quy phân bón

Sản phẩm phân bón nào phải chứng nhận hợp quy?

Danh mục các sản phẩm phân bón phải chứng nhận và công bố hợp quy theo thông tư số 36/2010/TT – BNNPTNT bao gồm:

Urê Supe lân Phân lân nhập khẩu, DAP, phân lân nung chảy Phân hữu cơ Phân hữu cơ sinh học Phân hữu cơ khoáng Phân hữu cơ vi sinh Phân vi sinh vật Phân bón có bổ sung chất điều tiết sinh trưởng Các loại phân bón: Hữu cơ; Hữu cơ khoáng; Hữu cơ vi sinh; Hữu cơ sinh học sản xuất từ nguyên liệu là rác thải đô thị, phế thải công nghiệp chế biến  từ nông sản, thực phẩm, phế thải chăn nuôi.

Lợi ích của sản phẩm phân bón được chứng nhận hợp quy đối với các bên liên quan?

Lợi ích chứng hợp quy phân bón đối với nhà sản xuất:

Hiện nay trong bối cảnh nhà nước ta đang tích cực xây dựng mô hình nông thôn mới theo Nghị quyết sô 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 BCHTW khóa X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, theo đó môi trường sinh thái được xem là thước đo cho sự hoàn thiện mô hình nông thôn mới ở Việt Nam. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng phân bón của người dân là rất lớn, điều này dẫn đến những cơ hội cạnh tranh mạnh mẽ và cũng là thách thức lớn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là khi trên thị trường có rất nhiều sản phẩm phân bón được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

Thông qua hoạt động đánh giá và chứng nhận sẽ giúp các doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện về thiết bị công nghệ, quy trình sản xuất, về hệ thống quản lý chất lượng. Chất lượng sản phẩm sẽ luôn ổn định và nâng cao khi mà các doanh nghiệp phải duy trì liên tục sự phù hợp này theo yêu cầu của quy chuẩn đã được sử dụng để đánh giá, chứng nhận.

Giấy chứng nhận và dấu phù hợp là bằng chứng tin cậy cho khách hàng và các đối tác liên quan khi mua và sử dụng những sản phẩm phân bón của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Lợi ích chứng nhận hợp quy phân bón đối với người tiêu dùng:

Người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm phân bón đã được chứng nhận sẽ thấy luôn yên tâm về sức khỏe và môi trường sinh thái vì sản phẩm được sản xuất trong điều kiện đảm bảo chất lượng.

Lợi ích chứng nhận hợp quy phân bón đối với Cơ quan quản lý:

Sản phẩm phân bón được chứng nhận đáp ứng yêu cầu quản lý về bảo vệ an toàn/ sức khỏe cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường. Sản phẩm phân bón được chứng nhận giúp cho các cơ quan quản lý dễ dàng hơn khi vận dụng các hình thức miễn hay giảm kiểm tra theo quy định.

Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm phân bón

Bước 1:

Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm phân bón được công bố với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (Việc đánh giá hợp quy sản phẩm phân bón được thực hiện theo thông tư số 36/2010/TT – BNNPTNT ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).
a) Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (như Vietcert) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thực hiện; b)     Trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy, tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải thực hiện việc thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật chỉ định; c)     Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Bước 2:

Đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại địa phương (thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc). Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

a) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy: Bản công bố hợp quy sản phẩm phân bón theo mẫu quy định; Bản sao chứng chỉ chứng nhận hợp quy sản phẩm phân bón do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp; Bản mô tả chung về sản phẩm phân bón. b)     Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết qủa tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: Bản công bố hợp quy phân bón theo mẫu quy định; Bản mô tả chung về sản phẩm phân bón; Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn; Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001; Kế hoạch giám sát định kỳ; Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.  

Vì sao phải chứng nhận hợp quy phân bón?

Trong sản xuất nông nghiệp, phân bón là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến năng suất và chất lượng nông sản. Tuy nhiên, phân bón cũng chính là những loại hoá chất nếu được sử dụng đúng theo quy định sẽ phát huy được những ưu thế, tác dụng đem lại sự màu mỡ cho đất đai, đem lại sản phẩm trồng trọt nuôi sống con người, gia súc. Ngược lại nếu không được sử dụng đúng theo quy định, phân bón lại chính là một trong những tác nhân gây nên sự ô nhiễm môi trường sản xuất nông nghiệp và môi trường sống.

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật  Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 đã quy định những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường thì bắt buộc phải chứng nhận hợp quy, như hợp quy phân bón

Theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT, đã ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đó có các sản phẩm phân bón. Vì vậy, các sản phẩm này bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này.

Kết quả đạt được từ VIETCERT

 • Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 có hiệu lực 03 năm
 • Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 có hiệu lực theo lô
 • Dấu chứng nhận hợp quy
 • Hỗ trợ bộ hồ sơ công bố hợp quy nộp Sở chuyên ngành.
 • Kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu, hàm lượng trong phân bón với phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Vì sao phải chứng nhận hợp quy phân bón?

Trong sản xuất nông nghiệp, phân bón là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến năng suất và chất lượng nông sản. Tuy nhiên, phân bón cũng chính là những loại hoá chất nếu được sử dụng đúng theo quy định sẽ phát huy được những ưu thế, tác dụng đem lại sự màu mỡ cho đất đai, đem lại sản phẩm trồng trọt nuôi sống con người, gia súc. Ngược lại nếu không được sử dụng đúng theo quy định, phân bón lại chính là một trong những tác nhân gây nên sự ô nhiễm môi trường sản xuất nông nghiệp và môi trường sống.

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật  Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 đã quy định những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường thì bắt buộc phải chứng nhận hợp quy, như hợp quy phân bón

Theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT, đã ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đó có các sản phẩm phân bón. Vì vậy, các sản phẩm này bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này.

Tại sao nên chọn dịch vụ của VIETCERT?

 • Chi phí cạnh tranh;
 • Thủ tục hồ sơ đơn giản;
 • Thời gian thực hiện nhanh chóng, thuận tiện;
 • Nhân viên hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo;
 • Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;
 • Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật;
 • Được quảng bá thông tin doanh nghiệp trên

Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert là một trong những đơn vị có kinh nghiệm lâu năm về việc chứng nhận hợp quy phân bón. Nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như sự an tâm của Quý khách hàng khi sản phẩm được chứng nhận – đảm bảo về chất lượng, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng nhất

Các đơn vị có nhu cầu đánh giá chứng nhận hợp quy phân bón hoặc muốn biết thêm thông tin xin liên hệ trực tiếp:

Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCERT

Trụ sở Hà Nội: 0905.924299 - Trụ sở HCM: 0905.357459 – Trụ sở Đà Nẵng: 0935.711299 - Trụ sở Cần Thơ: 0905.935699 - Trụ sở DakLak: 0905.527089.
Email: info@vietcert.org
Website: www.vietcert.org

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?

Bài viết mới

Giám định thương mại
Giám định đồng bộ
Giám định máy móc cũ
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu phân bón
Thử nghiệm cơ khí luyện kim
Thử nghiệm điện - điện tử
Thử nghiệm tương thích điện (EMC)
Thử nghiệm xây dựng
Thử nghiệm hàn - NDT