VietCert được Cục Trồng trọt tái chỉ định lĩnh vực chứng nhận VietGap

Ngày 23/04/2015, VietCert được Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định tái cấp phép là Tổ chức chứng nhận VietGAP theo quyết định số 120/QĐ-TT-QLCT. Theo giấy phép này, VietCert được chỉ định phạm vi chứng nhận rau, quả tươi, và chè búp tươi. Mã số VIETGAP-TT-15-02.

Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP có hiệu lực 05 năm.

File chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?