Thực phẩm

 • Chất làm rắn chắc thực phẩm
  Chất làm rắn chắc thực phẩm
   Chất làm rắn chắc thực phẩm
 • Phẩm màu thực phẩm
  Phẩm màu thực phẩm
   Phẩm màu thực phẩm
 • Chất điều chỉnh độ acid thực phẩm
  Chất điều chỉnh độ acid thực phẩm
   Chất điều chỉnh độ acid thực phẩm
 • Chất bảo quản thực phẩm
  Chất bảo quản thực phẩm
   Chất bảo quản thực phẩm
 • Chất ổn định thực phẩm
  Chất ổn định thực phẩm
   Chất ổn định thực phẩm
 • Chất tạo phức kim loại thực phẩm
  Chất tạo phức kim loại thực phẩm
   Chất tạo phức kim loại thực phẩm
 • Chất xử lý bột thực phẩm
  Chất xử lý bột thực phẩm
   Chất xử lý bột thực phẩm
 • Chất độn thực phẩm
  Chất độn thực phẩm
   Chất độn thực phẩm
 • Chất khí đẩy thực phẩm
  Chất khí đẩy thực phẩm
   Chất khí đẩy thực phẩm
 • Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
  Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
  Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá (sau đây gọi là kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa) là việc cơ quan nhà nước xem xét, đánh giá lại chất lượng sản phẩm, hàng hoá, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ đã được đánh giá chất lượng bởi các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc đã được áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng khác của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.
 • Đối tượng của hoạt động chứng nhận
  Đối tượng của hoạt động chứng nhận
  1. Hoạt động, Sản phẩm và Dịch vụ là gì? Đó là những hành động mà tổ chức của bạn triển khai, là hàng hóa được sản xuất cho một thị trường nhất định hoặc những hỗ trợ cung cấp cho khách hàng. TIP Việc xác định các yếu tố này cho phép bạn hiểu rõ hơn cách thức cũng như phương tiện cải tiến nhằm đạt được các mục tiêu năng suất xanh.   2. Tại sao Hoạt động, Sản phẩm hoặc Dịch vụ có ý nghĩa? Hoạt động, Sản phẩm và Dịch vụ là những phương tiện mà qua đó bạn có thể hiểu rõ hơn Phạm vi cũng như có thể tự
 • Chứng nhận
  Chứng nhận
  1. Chứng nhận là gì? Tiêu chuẩn ISO/IEC 17000:2004 Đánh giá sự phù hợp -- Từ vựng và các nguyên tắc chung, mục 5.5 nêu định nghĩa về chứng nhận: "Xác nhận sự phù hợp của bên thứ ba đối với các sản phẩm, quá trình, hệ thống hoặc chuyên gia".  Quá trình chứng nhận được triển khai bởi một tổ chức không có quan hệ thương mại với tổ chức được chứng nhận (không phải nhà cung cấp hoặc khách hàng). Các tổ chức chứng nhận được công nhận sẽ thực hiện cuộc đánh giá và nếu sản phẩm, quá trình, hệ thống
 • Thực phẩm chức năng
  Thực phẩm chức năng
  Thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể người, có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ bệnh tật.
 • Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
  Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
  1. Trình tự công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm:   a) Bước 1: Đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm Tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận; đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm và theo nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này.   b) Bước 2: Đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toà
 • Công bố hợp quy thực phẩm | Cong bo hop quy thuc pham
  Công bố hợp quy thực phẩm | Cong bo hop quy thuc pham
  Công bố hợp quy thực phẩm   1. Trình tự công bố hợp quy: a) Bước 1: Đánh giá hợp quy Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá hợp quy theo một trong hai phương thức sau: Tự đánh giá hợp quy theo nội dung đánh giá hợp quy được quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này và thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận; Thông qua tổ chức chứng nhận hợp q

Bài viết mới

Giám định thương mại
Giám định đồng bộ
Giám định máy móc cũ
Thử nghiệm cơ khí luyện kim
Thử nghiệm điện - điện tử
Thử nghiệm tương thích điện (EMC)
Thử nghiệm xây dựng
Thử nghiệm hàn - NDT