Thiết bị hiệu chuản đa năng

  • Hiệu chuẩn kiểm định đo lường dung tích
    Hiệu chuẩn kiểm định đo lường dung tích
    Hiệu chuẩn kiểm định đo lường dung tích thiết bị kiểm định taximet, áp kế piston chênh áp (120 bar/2 bar; 0,015% Rdg), thiết bị áp suất chuẩn, bể điều nhiệt, thiết bị hiệu chuản đa năng, thiết bị đo và tạo dòng, thiết bị hiệu chỉnh vạn năng, các bình chuẩn kim loại hạng 2, đồng hồ chuẩn PD từ (2-6) inch, CCX 0,2, chuẩn ống dung tích nhỏ 12 inch (4-400) m3/h, độ lặp lại ≤ 0,02%

Bài viết mới

Giám định thương mại
Giám định đồng bộ
Giám định máy móc cũ
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu phân bón
Thử nghiệm cơ khí luyện kim
Thử nghiệm điện - điện tử
Thử nghiệm tương thích điện (EMC)
Thử nghiệm xây dựng
Thử nghiệm hàn - NDT