5 MN

  • Hiệu chuẩn kiểm định đo lường cơ
    Hiệu chuẩn kiểm định đo lường cơ
    Hiệu chuẩn kiểm định đo lường cơ các thiết bị vòng lực chuẩn 50 kN đến 2,5 MN, cảm biến lực đến 5 MN, máy hiệu chuẩn lực vạn năng, máy hiệu chuẩn ngẫu lực, chuẩn độ cứng Rockwell, Brinell, Vickers, chuẩn độ dai va đập thiết bị chuẩn áp suất tải trọng chết đến 110MPa, đồng hồ chuẩn áp suất đến140 MPa thiết bị chuẩn áp suất hiện số 350 mbar đến 700 bar, thiết bị chuẩn vi áp -12,5 mbar đến 12,5 mbar, thiết bị áp suất tuyệt đối tải trọng chết 0,1 MPa đến 7 MPa, thiết bị áp suất tải trọng chết -0,1 MPa đến 0,1 MPa

Bài viết mới

Giám định thương mại
Giám định đồng bộ
Giám định máy móc cũ
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu phân bón
Thử nghiệm cơ khí luyện kim
Thử nghiệm điện - điện tử
Thử nghiệm tương thích điện (EMC)
Thử nghiệm xây dựng
Thử nghiệm hàn - NDT