TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Mở cửa từ T2 đến T7: 8h00 đến 17h30

info@vietcert.org

090 552 70 89

Phân bón

 • Thị trường phân bón: Chưa hết lộn xộn!
  Thị trường phân bón: Chưa hết lộn xộn!
  Trước thực trạng tràn lan phân bón giả, kém chất lượng, Chính phủ đã ban hành Nghị định 202 nhằm siết lại trật tự kinh doanh, triệt tiêu nạn phân bón giả, kém chất lượng gây thiệt hại cho nông dân. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định khiến nhiều DN như bị "trói” chân. Kỳ vọng "dẹp loạn” Nhìn lại thị trường phân bón năm 2013, có thể thấy, đây là năm các nhà máy sản xuất phân bón phải đối mặt với nạn phân bón giả, kém chất lượng hoành hành mạnh mẽ nh
 • Kiến thức cơ bản về phân bón
  Kiến thức cơ bản về phân bón
  Hợp quy phân bón | Chứng nhận hợp quy phân bón  A. Khái niệm về Phân bón Phân bón là thức ăn của cây trồng, thiếu phân cây không thể sinh trưởng và cho năng suất, phẩm chất cao. Phân bón có vai trò rất quan trọng trong việc thâm canh tăng năng suất, bảo vệ cây trồng và nâng cao độ phì nhiêu của đất. I- Cây hút thức ăn nhờ gì ? 1- Nhờ bộ rễ: Không phải toàn bộ các phần của rễ đều hút dinh dưỡng mà là nhờ miền lông hút rất nhỏ trên rễ tơ. Từ một rễ cái, bộ rễ được phân nhánh rất nhiề
 • PHÂN VÔ CƠ ĐA LƯỢNG
  PHÂN VÔ CƠ ĐA LƯỢNG
  Phân vô cơ còn gọi là phân khoáng, phân hoá học. Phân vô cơ là các loại muối khoáng có chứa các chất dinh dưỡng của cây. Có 13 chất dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với sinh trưởng và phát triển của cây. Trong đó có 3 nguyên tố đa lượng là: N, P, K; 3 nguyên tố trung lượng là: Ca, Mg, S và  7 nguyên tố vi lượng: Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Cl. Ngoài ra, còn một số nguyên tố khác cần thiết cho từng loại cây như: Na, Si, Co, Al… Phân vô cơ gồm các loại chính : Phân vô cơ đa lượng : Phân đạm - P
 • PHÂN HỮU CƠ
  PHÂN HỮU CƠ
  Phân hữu cơ làm tăng năng suất cây trồng và còn có tác dụng cải tạo đất. Kết quả một số công trình nghiên cứu cho thấy bón 1 tấn phân hữu cơ làm bội thu ở đất phù sa sông Hồng 80 – 120 kg thóc, ở đất bạc màu 40 – 60 kg thóc, ở đất phù sa đồng bằng sông Cửu Long 90 – 120 kg thóc. Một số thí nghiệm cho thấy bón 6 – 9 tấn phân xanh/ha hoặc vùi 9 – 10 tấn thân lá cây họ đậu trên 1 ha có thể thay thế được 60 – 90 N kg/ha. Vùi thân lá lạc, rơm rạ, thân lá ngô của cây vụ trước cho cây vụ sau làm tăng 0.3
 • Chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón lá
  Chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón lá
  VietCert là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt chỉ định theo Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: khảo nghiệm; chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón  (10-15 ngày) và đăng ký vào danh mục phân bón (10 ngày), gồm các loại phân bón sau:    Danh mục phân bón chuyển quyền sở hữu sản xuất Tênphân bón Trạng thái pH KCl Hàm lượng, % Hàm lượng, mg/lít; mg/kg Lưu ý N P2O5 K2O Humic Ca
 • Chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ sinh học
  Chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ sinh học
  VietCert là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt chỉ định theo Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: khảo nghiệm; chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón  (10-15 ngày) và đăng ký vào danh mục phân bón (10 ngày), gồm các loại phân bón sau:    Danh mục phân bón chuyển quyền sở hữu sản xuất Tênphân bón pH KCl N ts, % P2O5 hh; % K2O hh, % Humic  % Hữu cơ, % Độ ẩm, % Phân bón HCSH 1
 • Chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ khoáng
  Chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ khoáng
  VietCert là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt chỉ định theo Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: khảo nghiệm; chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón  (10-15 ngày) và đăng ký vào danh mục phân bón (10 ngày), gồm các loại phân bón sau:    Danh mục phân bón chuyển quyền sở hữu sản xuất Tênphân bón N ts, % P2O5 hh; % K2O hh, % Hữu cơ, % Độ ẩm, % Phân bón HCK 1 3,2 5.0 1.0 15 25
 • Chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
  Chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
  VietCert là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt chỉ định theo Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: khảo nghiệm; chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón  (10-15 ngày) và đăng ký vào danh mục phân bón (10 ngày), gồm các loại phân bón sau:    Danh mục phân bón chuyển quyền sở hữu sản xuất Tên phân bón pH KCl N ts, % P2O5 hh; % K2O hh, % Hữu cơ, % Độ ẩm, % VSV, CFU/gam Phân bón HCVS 1
 • Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ sinh học
  Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ sinh học
  VietCert là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt chỉ định theo Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: khảo nghiệm; chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón không độc quyền (10-15 ngày) và đăng ký vào danh mục danh mục phân bón (10 ngày), gồm các loại phân bón sau     Danh mục phân bón nhượng quyền sản xuất Tên phân bón N ts, % P2O5 hh; % K2O hh, % Humic  % Hữu cơ, % Độ ẩm, % Phân bón HCSH 6 3
 • Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
  Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
  VietCert là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt chỉ định theo Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: khảo nghiệm; chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón không độc quyền (10-15 ngày) và đăng ký vào danh mục danh mục phân bón (10 ngày), gồm các loại phân bón sau     Danh mục phân bón nhượng quyền sản xuất Tên phân bón N ts, % P2O5 hh; % K2O hh, % Hữu cơ, % Độ ẩm, % VSV, CFU/gam Phân bón HCVS 7 1
 • Chuyển giao công nghệ kỹ thuật sản xuất phân bón lá
  Chuyển giao công nghệ kỹ thuật sản xuất phân bón lá
  VietCert là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt chỉ định theo Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: khảo nghiệm; chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón không độc quyền (10-15 ngày) và đăng ký vào danh mục danh mục phân bón (10 ngày), gồm các loại phân bón sau     Danh mục phân bón nhượng quyền sản xuất Trạng Hàm lượng, % N K2O amin S Mn B PB lá số 11 3,0 3,0 0,3 0,2 2000 - Lỏ
 • Dấu hợp quy phân bón
  Dấu hợp quy phân bón
  Dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận hợp quy hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gắn cho sản phẩm, hàng hoá được công bố hợp quy sau khi đã đăng ký công bố hợp quy. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sau khi được chứng nhận hợp quy tự thể hiện dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hoá hoặc trên bao bì hoặc nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hoá ở vị trí dễ thấy, dễ đọc, đồng thời được in trong tài liệu kỹ thuật kèm theo sản phẩm, hàng hoá đã được chứng nhận hợp
 • Hợp quy phân bón
  Hợp quy phân bón
  Tác giả: Ths. Cẩm Hà   Theo các quy định hiện hành, để sản xuất một loại phân bón mới và đưa vào kinh doanh trên thị trường thì các đơn vị sản xuất phân bón phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý sau:  1.    Khảo nghiệm  a)   Các loại phân bón bắt buộc và không bắt buộc phải khảo nghiệm: theo điều 3 và điều 4 của Thông tư 52/2010 – BNNPTNT về Hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới. b)   Đối với các sản phẩm phân
 • Phân bón là gì?
  Phân bón là gì?
  A.   Phân bón là gì? Phân bón là những chất hoặc hợp chất hữu cơ hoặc vô cơ có chứa một hoặc nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu được đưa vào sử dụng trong sản xuất nông nghiệp với mục đích chính là cung cấp chất  dinh dưỡng cho cây trồng nhằm giúp chúng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao.   B.   Phân loại phân bón? Trên thị trường phân bón hiện nay, thành phần cũng như tên gọi các loại phân bón rất đa dạng. Bao gồm một số loại sau: 1
 • Chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón
  Chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón
  Vietcert là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt chỉ định theo Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: khảo nghiệm; chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón (10-15 ngày) và đăng ký vào danh mục phân bón (10 ngày); chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy cho doanh nghiệp với thời gian nhanh nhất (07 ngày). Qúy Đơn vị có nhu cầu tư vấn về Chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón (chuyển quyền sở hữu sản xuất phân bón) và chứng
 • Khảo nghiệm phân bón
  Khảo nghiệm phân bón
  Vietcert là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt chỉ định theo Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: khảo nghiệm; chuyển giao công nghệ sản xuất không độc quyền hoặc chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón (10-15 ngày) và đăng ký vào danh mục phân bón (10 ngày); chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy cho doanh nghiệp với thời gian nhanh nhất (7 ngày). Qúy Đơn vị có nhu cầu tư vấn khảo nghiệm, mua công thức hoặc nhượng quyền sản xuất p
 • Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón không độc quyền
  Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón không độc quyền
  Vietcert là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt chỉ định theo Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: khảo nghiệm; nhượng quyền sản xuất hoặc chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón (10-15 ngày) và đăng ký vào danh mục phân bón (10 ngày); chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy cho doanh nghiệp với thời gian nhanh nhất (07 ngày). Qúy Đơn vị có nhu cầu tư vấn về Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón không độc quyền (nhượng quyền thương hiệu sản xuất
 • Đăng ký vào Danh mục phân bón
  Đăng ký vào Danh mục phân bón
  Vietcert là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt chỉ định theo Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: khảo nghiệm; nhượng quyền sản xuất hoặc chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón (10-15 ngày) và đăng ký vào danh mục danh mục phân bón (10 ngày); chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy cho doanh nghiệp với thời gian nhanh nhất (7 ngày). Qúy Đơn vị có sản phẩm Phân bón đã qua khảo nghiệm nhưng chưa đưa vào danh mục phân bón xin hãy liên lạc với
 • Sản xuất và kinh doanh phân bón: Cần quản lý chặt.
  Sản xuất và kinh doanh phân bón: Cần quản lý chặt.
  Phân bón kém chất lượng, giá rẻ đang len lỏi về nhiều nơi, phổ biến nhất là những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, làm rối loạn thị trường vật tư nông nghiệp, gây thiệt hại cho bà con nông dân. Nhiều sản phẩm phân bón kém chất lượng Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN&PTNT), thời gian vừa qua, tình trạng phân bón kém chất lượng, phân bón không có trong danh mục đã xuất hiện ở các địa phương. “Tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón giả đang là vấn đề nổi cộm hiện nay,
 • Phân loại phân bón và vai trò đối với cây trồng
  Phân loại phân bón và vai trò đối với cây trồng
  Ths. Cẩm Hà - Phòng đào tạo VietCert   Phân bón là gì ? Phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng hoặc có tác dụng cải tạo đất, trong thành phần chứa một hoặc nhiều yếu tố dinh dưỡng vô cơ đa lượng, trung lượng, vi lượng, đất hiếm, hữu cơ, axit amin, vitamin, axit humic, axit fulvic, vi sinh vật có ích, có một hoặc nhiều: chất giữ ẩm, chất hỗ trợ tăng hiệu suất sử dụng phân bón, chất điều hoà sinh trưởng thực vật, chất phụ gia, yếu tố hạn chế sử dụng.&nbs