Tại sao chứng nhận hệ thống quản lý

Ngày nay, các công ty, không kể quy mô lớn hay nhỏ, đều phải đối mặt với những đòi hỏi ngày càng cao về khả năng sinh lời, chất lượng và công nghệ là những yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững. Là nhà quản lý đang tìm cách biến những áp lực này thành lợi thế kinh doanh, bạn cần phải triển khai một hệ thống quản lý hiệu quả được thiết kế riêng phù hợp với các quá trình hoạt động của công ty bạn và vận dụng nó một cách có hệ thống nhằm duy trì và cải tiến một cách chắc chắn hoạt động tổng thể của cả công ty! 

Các nhà đầu tư chưa bao giờ lại cẩn trọng và hiểu biết như ngày nay. Trong khi thị trường kinh doanh luôn phải chấp nhận những rủi ro trong tầm kiểm soát thì xã hội và người tiêu dùng ngày càng tiến gần đến sự an toàn tuyệt đối.

Tiếp theo xu hướng này, các nhà lập pháp và các thể chế ngày càng đưa ra các quy định chặt chẽ và toàn diện hơn cùng với các yêu cầu giải trình chi tiết hơn. Kết quả là, các doanh nghiệp buộc phải chấp nhận một thực tế mới mà theo đó thì việc tuân thủ luật pháp và các quy định là tiêu chuẩn tối thiểu để tồn tại và phát triển.

Nhiều doanh nghiệp đã thích nghi rất tốt với điều kiện mới, không chỉ phù hợp các quy định và luật pháp mà còn coi đó như một phần chiến lược cạnh tranh của mình.Trong hoàn cảnh đó, việc quản lý rủi ro trở thành vấn đề cốt lõi trong quá trình quản lý và kinh doanh, và được xem như là một cách để vượt lên trong cuộc cạnh tranh.

 

Tag: Chứng nhận ISO 9001 | Chung nhan ISO 9001

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?