Chứng nhận ISO 9001

ISO 9001 - Nâng cao chất lượng để tạo ưu thế cạnh tranh

 

 

 

ISO 9001 là gì?

 

 


ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế và mọi hình thức hoạt động kinh doanh. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng (gồm tất cả những nguyên tắc cơ bản để thành công trong kinh doanh):
   - Hướng đến khách hàng
   - Sự lãnh đạo
   - Sự tham gia của đội ngũ
   - Cách tiếp cận theo quá trình
   - Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý
   - Cải tiến liên tục
   - Quyết định dựa trên sự kiện
   - Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp

 

 

Lợi ích chủ yếu của  việc chứng nhận ISO 9001 là gì?

   - Minh chứng cam kết của tổ chức doanh nghiệp về chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.

   - Đảm bảo rằng sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức doanh nghiệp thực sự đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu về luật pháp và luật định áp dụng.
   - Là chuẩn mực cho phép tổ chức doanh nghiệp đo lường được sự tiến bộ hướng tới việc cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh.
   - Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức doanh nghiệp

 

 


Lý do chọn Tổ chức chứng nhận VietCert?

 


   - Hệ thống văn phòng – Hơn 100 chuyên gia đánh giá chuyên môn cao làm việc tại 05 trụ sở trong cả nước đem đến sự kết hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và dịch vụ nhất quán cho mọi khách hàng ở bất cứ nơi đâu.
   - Trình độ chuyên môn – Các chuyên gia  đánh giá của VietCert có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực kinh tế, về những quy định địa phương, thị trường và ngôn ngữ riêng biệt nhờ đó cho phép họ đem đến các giải pháp thích hợp với nhu cầu của tổ chức doanh nghiệp.
   - Được công nhận – Tổ chức chứng nhận VietCert được BOA - Tổ chức công nhận quốc gia công nhận trên toàn quốc.

 

 


Tại sao chúng tôi cần áp dụng ISO 9001?

 


Khách hàng quyết định sự sống còn của doanh nghiệp! Để giữ khách hàng – và làm cho khách hàng hài lòng – sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức doanh nghiệp phải thoả mãn các yêu cầu của khách hàng. Tiêu chuẩn ISO 9001 cung cấp một cơ cấu tiếp cận theo hệ thống để giúp tổ chức doanh nghiệp quản lý các quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu trên.
Tổ chức chứng nhận VietCert đem đến các giá trị của một tổ chức chứng nhận bên thứ ba độc lập, giúp xem xét hệ thống quản lý của tổ chức doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn cho tổ chức doanh nghiệp.

 

 


Những khác biệt chính giữa ISO 9001:2000 và phiên bản 2008?

 

 


Năm 2000, những thay đổi chính đã được đưa ra và vẫn tiếp tục duy trì tầm quan trọng và hiệu lực. Do đó, những thay đổi so với phiên bản này chỉ là làm rõ thêm ở một số điểm đã có trong tiêu chuẩn chứ không hẳn là thêm vào những yêu cầu mới. Những thay đổi cũng là để cho phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản điều chỉnh năm 2004, để sự kết hợp hai tiêu chuẩn này được dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

 

Tags: Chứng nhân Iso 9000 | Chứng nhận iso 14000 | Chứng nhận iso 22000

 

Tag: Chứng nhận iso 9001 | Chung nhan iso 9001

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?