Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về đối với hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, doanh nghiệp. Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên 8 nguyên tắc quản lý chất lượng nhằm giúp cải tiến thường xuyên hiệu quả của tổ chức/doanh nghiệp:

1)    Hướng vào khách hàng

2)    Sự lãnh đạo

3)    Sự tham gia của mọi người

4)    Cách tiếp cận theo quá trình

5)    Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý

6)    Cải tiến liên tục

7)    Quyết định dựa trên dữ kiện

8)    Quan hệ hợp tác cùng có lợi với người cung ứng.

Bên cạnh việc tập trung vào sự hài lòng của khách hàng, quản lý và đo lường quá trình và cải tiến liên tục với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao của tổ chức, việc chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ giúp tổ chức của bạn thể hiện với khách hàng là tổ chức của bạn đang có sự cam kết về vấn đề chất lượng.

  

Tag: Chứng nhận ISO 9001 | Chung nhan ISO 9001

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?