Giám định thương mại

 • Giám định về giá cả
  Giám định về giá cả
   Giám định về giá cả là xem xét giá cả, tránh việc cố tình nâng hay giảm giá, giúp các tổ chức có thẩm quyền xác định đúng để có những biện pháp xử lý cần thiết.
 • Giám định số lượng
  Giám định số lượng
   Giám định số lượng là kiểm tra số lượng, chủng loại, sự đồng bộ, mọi sự vi phạm do cố tình hay vô ý của bên bán, bên mua nhằm trốn tránh sự kiểm soát, trốn thuế,...
 • Giám định chất lượng
  Giám định chất lượng
   Giám định chất lượng là xem xét, kiểm tra chất lượng hàng hóa, thiết bị, các chỉ tiêu kỹ thuật, bảo quản, thời hạn sử dụng, mứcđộ mới, cũ và các vấn đề liên quan khác.