Giám định số lượng

 Giám định số lượng là kiểm tra số lượng, chủng loại, sự đồng bộ, mọi sự vi phạm do cố tình hay vô ý của bên bán, bên mua nhằm trốn tránh sự kiểm soát, trốn thuế,...

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét