Dòng hải lưu lạnh tầng đáy bắc nam

{edocs}http://www.vietcert.org/http://cdn.vietcert.org/asset/home/img/media/stories/document/dong bac nam.pdf,515,300,link {/edocs}

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?

Bài viết mới

Giám định thương mại
Giám định đồng bộ
Giám định máy móc cũ
Thử nghiệm cơ khí luyện kim
Thử nghiệm điện - điện tử
Thử nghiệm tương thích điện (EMC)
Thử nghiệm xây dựng
Thử nghiệm hàn - NDT