Chứng nhận OHSAS 18001

OHSAS 18001 LÀ GÌ?

OHSAS 18001 – “Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu’ – là những quy định về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

OHSAS 18001 được xây dựng tương thích với tiêu chuẩn ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng) và ISO 14001(Hệ thống quản lý môi trường). Vì vậy, nó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hợp nhất các hệ thống chất lượng, môi trường và hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho các tổ chức mong muốn áp dụng nó. Do đó, nếu một doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng  ISO 9001, doanh nghiệp sẽ rất thuận lợi để đạt được công nhận theo tiêu chuẩn OHSAS18001 để nhấn mạnh sự phù hợp với những quy định pháp luật về an toàn, đặc biệt là hoạt động của các doanh nghiệp có tính rủi ro cao, ví dụ như trong ngành công nghiệp ôtô. 

Quy định về OHSAS18001 theo chu trình ‘Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Xem xét’, nhấn mạnh việc cải tiến liên tục,

LỢI ÍCH CHỨNG NHẬN OHSAS 18001?

Chứng nhận OHSAS 18001 sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:

- Lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

- Thúc đẩy sức khỏe và an toàn môi trường làm việc.

- Nâng cao hình ảnh công ty.

- Khuyến khích môi trường làm việc đảm bảo sức khỏe và an toàn như là một trách nhiệm của tổ  chức về công việc mà vẫn đạt được các tiêu chuẩn OHSAS tầm cỡ thế giới.

- Có thể lôi cuốn nhiều các nhân tài và các nhà đầu tư trên toàn thế giới đến Việt Nam.

- Cung cấp sự tin tưởng về việc tuân thủ các yêu cầu luật định

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?