Chứng nhận ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường

.

ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001 là một bộ tiêu chuẩn Quốc tế do tổ chức tiêu chuẩn thế giới (ISO) ban hành nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường, tuân thủ đúng pháp luật, quy định và các chính sách về môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững cho toàn cầu.

10 lợi ích khi tổ chức được đánh giá và cấp chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý Môi trường phù hợp với tiêu chuẩn quản lý quốc tế ISO 14001:2015

 • Tăng cường kiểm soát và quản lý khí thải, chất thải;
 • Tránh và xử lý an toàn các vật liệu nguy hiểm hoặc có khả năng gây ô nhiễm;
 • Giảm chất thải sinh ra;
 • Cải tiến hiệu suất năng lượng và tiết kiệm chi phí;
 • Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bao gồm nước, đất đai, khoáng sản quý;
 • Một cách tiếp cận toàn diện để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;
 • Hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí; Tăng khả năng sinh lời
 • Theo đuổi các sáng kiến về môi trường phù hợp với các ưu tiên kinh doanh.
 • Gia tăng hình ảnh, Tiếp cận thị trường tốt hơn
 • Cải thiện mối quan hệ với các bên liên quan, bên quan tâm (ví dụ: khách hàng, nhà quản lý, nhà đầu tư, công ty bảo hiểm, hàng xóm láng giềng...).

Những đơn vị nào cần ISO 14001

ISO 14001 được áp dụng cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp sau:

 • Các doanh nghiệp, tổ chức muốn nâng cao về hoạt động quản lý môi trường của mình
 • Các doanh nghiệp, tổ chức muốn chứng minh cho Khách hàng thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình không tổn hại tới môi trường
 • Các doanh nghiệp thực hiện đấu thầu có các gói thầu thường yêu cầu phải có hệ thống quản lý môi trường
 • Các doanh nghiệp có trách nhiệm đối với hoạt động bảo vệ môi trường

Quy trình chứng nhận ISO 14001

Quy trình chứng nhận ISO 14001 được thực hiện qua 6 bước cơ bản sau:

Bước 1: Xây dựng và Đào tạo nhân viên hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14001:2015

Bước 2: Đăng ký chứng nhận

Bước 3: Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá

Bước 4: Đánh giá sơ bộ

Bước 5: Đánh giá chính thức

Bước 6: Thẩm xét hồ sơ

Bước 7: Cấp chứng nhận hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015 hiệu lực 03 năm

Hằng năm: Đánh giá giám sát định kỳ 12 tháng/ 1 lần

Đánh giá tái chứng nhận (2 tháng trước khi hết hiệu lực chứng nhận sau 03 năm)

Lý do chọn VietCert để tiến hành chứng nhận ISO 14001

 • Kinh nghiệm đánh giá chứng nhận: Các chuyên gia đánh giá, tư vấn của VietCert được đào tạo bài bản ở các nước có kinh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý tốt.
 • VietCert là đơn vị được khách hàng đánh giá cao, được các tổ chức trong và ngoài nước công nhận và chỉ định.
 • Chứng chỉ ISO 14001 của VietCert cấp ra được chấp nhận và đánh giá cao trên toàn thế giới
 • Thái độ phục vụ nhiệt tình chu đáo và bài bản
 • Giá cả hợp lý.
 • Thời gian chứng nhận ISO 14001 nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng
ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?