VietCert trên trang điện tử của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam có buổi làm việc với Tổ chức chứng nhận VietCert trong chủ đề về khuyến nông, hướng tới sự phát triển bền vững, những tiến bộ khoa học kỹ thuật, Vietcert là cơ quan được Tổng cục đo lường chất lượng, Bộ khoa học công nghệ cấp phép hoạt động đã nêu lên sự cần thiết trong việc chứng nhận chất lượng phân bón. Hoạt động chứng nhận này không những mang lại những lợi ích lớn cho doanh nghiệp mà còn góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng phân bón phục vụ bà con nông dân; an toàn trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh những nhận định, Vietcert cũng đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động quản lý chất lượng phân bón dựa trên những khó khăn của đơn vị và khách hàng thường gặp phải. 

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét