TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Bộ Công thương chỉ định VietCert là tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ

Ngày 12/12/2014, VietCert được Bộ Công thương chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ theo Quyết định số 11255/QĐ-BCT với 28 sản phẩm.

Bao gồm:

   1. Phân Urê
   2. Phân Amoni sulphat
   3. Phân Amoni clorua bón rễ
   4. Phân Natri nitrat
   5. Phân Canxi nitrat
   6. Phân lân nung chảy
   7. Phân Supe phosphat đơn
   8. Phân Kali clorua
   9. Phân Kali Sulphat
   10. Phân Kali viên
   11. Phân Diamoni phosphat (DAP)
   12. Phân Sulphat kali magie
   13. Phân Amoni poly phosphat
   14. Phân Nitro phosphat
   15. Phân Monoamoni phosphat (MAP)
   16. Phân Kali nitrat
   17. Phân Kali dihydrophosphat
   18. Phân Mono kali phosphat (MKP)
   19. Phân NPK
   20. Phân NPK bổ sung trung lượng
   21. Phân NP
   22. Phân NP bổ sung trung lượng
   23. Phân NK
   24. Phân NK bổ sung trung lượng
   25. Phân PK
   26. Phân PK bổ sung trung lượng
   27. Phân trung lượng bón rễ
   28. Phân vi lượng bón rễ

Theo Quyết định này, VietCert được chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ duy nhất hiện nay với tất cả các sản phẩm được quy định theo phụ lục Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014

File chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ

Bên cạnh hoạt động chứng nhận hợp quy các sản phẩm phân bón, VietCERT nhận thực hiện các dịch vụ gia tăng giá trị nhằm hỗ trợ các đơn vị trong các hoạt động sau: Xây dựng hồ sơ đủ điều kiện xin giấy phép sản xuất phân bón phù hợp với yêu cầu của Bộ công thương và Bộ nông nghiệp; Hoạt động xây dựng hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở; Khảo nghiệm phân bón; Chuyển nhượng công thức phân bón. 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?