THUYẾT NGỜ VỰC (CONSPIRACY THEORY)

Tại sao đồng đô la mất giá? Và đồng đô la Mỹ mất giá liên tục trong hơn 6 năm qua từ 2005 đến nay là do người Mỹ chủ động hay do kinh tế Mỹ đến hồi suy vong? Và đồng đô la Mỹ mất giá làm cho Mỹ mất gì? được gì? thế giới còn lại được gì? mất gì? Cho tới nay những câu hỏi ấy chưa ai có câu trả lời trọn vẹn.

Hãy thử nhìn người Mỹ, con nợ chúa chổm của thế giới còn lại. Họ là những người biết kinh doanh, họ không bao giờ dùng tiền của mình để kinh doanh, mà họ chỉ vay tiền của kẻ khác để kinh doanh. Họ lại có thêm một lợi thế mà không bất kỳ đất nước nào trên thế giới có được là đồng đô la của họ là đồng tiền chính để làm chuẩn mực giao thương tòan cầu. Cái lợi thứ hai của người Mỹ đến từ đồng đô la là mọi giao thương đều qua sự kiếm soát của họ tại Wallstreet. Kiểm soát này không chỉ về tài chính mà còn cả về an ninh, quốc phòng và các chiến lược tòan cầu khác qua đồng đô la vạn năng của họ.

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét